Viirinlaakso II

Klaukkalan asemakaavaa muutetaan Luhtajoentien varrella Mustamäen ja Isoniitun alueella. Valtaosalla suunnittelualueesta on voimassa Klaukkalan ensimmäinen asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu maatalousalueeksi (M) ja tiealueeksi (LT). Alueelle kaavoitetaan pääosin keskustamaista liike- ja asuinrakentamista. Alueen läpi kulkee Luhtajoentie, joka tulee yhdistämään Klaukkalantien Klaukkalan ohikulkutiehen.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 26.2.2019 § 12 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.3.-29.3.2019.

Kaavaa koskien pidetään yleisötilaisuus ti 28.5.2019 klo 18.00 monitoimitalo Monikon Paja-tilassa (Kuntotie 7, Klaukkala). Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Tuuli Virtanen
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 2375