Korttelin 3325 puistoalue

Klaukkalan asemakaavaa muutetaan korttelissa 3325. Puistoalue sijaitsee Kuonomäentien varrella, Klaukkalan keskustan eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee korttelissa, jota rajaavat Kuonomäentien lisäksi Riihitie, Ylihervontie ja Riihirinne.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan käyttämättömän puistoalueen muuttaminen asuinkäyttöön erillispientaloille. Asemakaavamuutoksella tiivistetään Klaukkalan taajamarakennetta.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 16.8.2016 § 57 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 8.9.2016.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.8. - 30.8.2017

Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.1. - 26.2.2018 

2. kaavaehdotus oli nähtävillä 17.5.-18.6.2018

Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville kaava-alueen rajauksen tarkistuksen vuoksi. Muutos koskee puistoaluetta (VP) sekä sen viereistä asuintonttia.

 

Lisätietoja:

 

Taneli Heikkilä
asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994