Vanha-Klaukka

Klaukkalan asemakaavaa muutetaan Lepsämäntien ja Isosuon välisellä alueella.  Valtaosalla alueesta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelualueen koillisosassa on maatalousalueeksi merkitty pieni alue. Alue kaavoitetaan pääosin tiiviiksi pientalo-, rivitalo- ja asuinkerrostaloalueeksi, joka liittyy Klaukkalan taajamarakenteeseen. Lisäksi Isosuon lähialueet ja sinne johtavat yhteydet kaavoitetaan virkistysalueiksi. Metsäaluetta pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta  päätti 19.6.2012 § 76 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 2.8.2012.

Kaavaluonnos oli alustavasti nähtävillä 1. - 22.2.2016. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.1. - 26.2.2018.


Kunta järjesti Vanha-Klaukan asemakaavaa koskevan yleisötilaisuuden keskiviikkona 10.2.2016 klo 17:00 Arkadian yhteislyseon aulassa, osoite Lepsämäntie 15, Klaukkala. 


 

 

Lisätietoja:

 

Taneli Heikkilä
asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994