Kyijynpuisto

Klaukkalan Kyijynpuiston alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustassa, rajoittuen idässä Klaukkalantiehen, lännessä Isosepän ja Pohjoisessa Viirintien katualueisiin.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on keskustatoimintojen pysyminen nykyisen keskustan läheisyydessä sekä rakenteen tiivistäminen ja kerrostalorakentamisen lisääminen keskustassa. 

  • Kaavoituslautakunta päätti 17.6.2008 § 76 ilmoittaa asemakaavaa koskevan kaavamuutoksen vireilletulleeksi.
    Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.8.2008 alkaen.
  • Kunnanhallitus hyväksyi 18.3.2018 § 45 asemakaavan muutosluonnoksen ja päätti asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 11.4-3.5.2019 väliseksi ajaksi.

 

Lisätietoja:

Katri Peltoniemi
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 4660