Ilvesvuori pohjoinen

Asemakaava-alue sijaitsee Nurmijärven kirkonkylän itäpuolella, rajoittuen Hämeenlinnanväylään (Vt 3) ja vanhaan Hämeenlinnantiehen (Mt 130). Hämeenlinnantien länsipuolella on Maaniitun ja Kielovaaran pientaloalueet. Kaavoitettavan alueen eteläosassa on Kuusimäen työpaikka-alue, josta on yhteys Siippoontielle, Myllykukon huoltoasemalle ja Ilvesvuoren työpaikka-alueelle.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 125 ha. Suunnittelualueen rajausta on tarkennettu suunnittelutyön edetessä. Ilvesvuori Pohjoisen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle tarpeesta aikaansaada lisää työpaikkoja ja työpaikkarakentamista Nurmijärven kunnan alueella. Kuusimäen työpaikka-alue liittyy kiinteästi Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaan ja toimii kokonaisuuden osana. Koko alue liittyy myös Ilvesvuori etelän alueeseen. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa alueesta yhtenäinen ja muunneltava työpaikka-alue hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Alueelle suunnitellaan uusi monipuolinen työpaikka-alue ja sen ulkoilureitistöä parannetaan. Alueen läpi kulkeva Seitsemän veljeksen reitti ympäristöineen on huomioitu suunnittelussa.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 31.7.2014. alkaen.
  • Kaavaluonnos oli alustavasti nähtävillä 27.4.-18.5.2015.
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.10.-17.11.2017.
  • Kaavaehdotus II pidetään nähtävillä 20.5.-18.6.2019

 

Lisätietoja:

Hannes Häkkinen
vs. asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994