Heikkiläntie kortteli 2344

Kirkonkylällä Helsingintien ja Heikkiläntien risteyksessä olevan korttelin 2344 tontin 3 asemakaavaa muutetaan. Tontti muuttuu maatilojen talouskeskusten korttelialueesta (AM) asuinrakentamiseen. Tontille suunnitellaan matalaa asuinrakentamista, luultavasti rivi- tai pientaloja. Hanke on osa Kirkonkylän täydennysrakentamista.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi 20.11.2018 § 99.

Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7.12.- 21.12.2018.

 

Lisätietoja:

Tuuli Virtanen
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 2375