Saunatien alue

Rajamäen asemakaavan muutosalue sijaitsee Saunatien molemmin puolin sekä Talmontien ja Puistokujan risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu kortteli 1315, korttelista 1303 tontti 1, korttelista 1316 tontti 1, korttelista 1304 tontit 2-5 ja korttelista 1308 tontti 3.

Asemakaavan tarkoitus on helpottaa kaavan toteutumismahdollisuuksia Rajamäen kunnan omistamalla maalla, joka sijaitsee kunnallistekniikan verkoston piirissä. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös uusien katuyhteyksien sekä niihin liittyvän virkistyksen ja kevyen liikenteen reittien sijainteja.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 14.6.2016 § 48 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 4.7.2016.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 27.4.-17.5.2017.

 

Katri Peltoniemi
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 4660