Ajankohtaiset asemakaavahankkeet

Klaukkala ja Lepsämä

Nurmijärven eteläosassa sijaitseva Klaukkala on suurin kunnan taajamista, asukkaita on noin 15 900. Klaukkala on alkujaan keskiajalta peräisen oleva kylä, joka on kasvanut voimakkaasti 1960-70-lukujen suuresta muuttoliikkeestä lähtien. Uusi rakennuskanta antaa taajamalle modernin ilmeen. Taajamalle ovat luonteenomaisia myös maaston korkeuserot. Klaukkalan nauhamainen taajamarakenne tukeutuu
sen läpi kulkevaan Klaukkalantiehen. Klaukkalan kaavoittamisen painopisteet ovat keskusta-alueen kehittämisessä ja laajentamisessa sekä uusien asuinalueiden suunnittelussa. Klaukkalan kehittämisessä varaudutaan uusiin liikenneratkaisuhin, Klaukkalan ohikulkutiehen ja rautatieyhteyteen. Taajaman länsipuolella sijaitseva Lepsämän asemakaava-alue on osa Klaukkalaa.

Klaukkalan ja Lepsämän asemakaavahankkeet

 

Kirkonkylä

Kirkonkylä on noin 7700 asukkaan taajama Hämeenlinnanväylän tuntumassa. Keskeisesti sijaitseva Kirkonkylä on kunnan vanha päätaajama ja nykyinen hallinnollinen keskus. Nimensä mukaisesti taajama on rakentunut kirkon ja kirkonmäen ympärille. Kirkonmäki ja sitä kiertävä kylänraitti (Aleksis Kiven tie ja
Pratikankuja) ovat edelleen tärkeitä tekijöitä keskustan rakenteessa. Kirkonkylän rakennuskanta on sekoitus eri aikakausien rakentamista. Kaavoituksen painopisteet Kirkonkylällä ovat ydinkeskustan ja palvelujen kehittämisessä sekä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden suunnittelussa.

Kirkonkylän asemakaavahankkeet

 

Rajamäki ja Herunen

Rajamäki on noin 7100 asukkaan taajama Nurmijärven pohjoisosassa, lähellä Hyvinkäätä. Taajama on aikoinaan kehittynyt Rajamäen tehtaiden vaikutuksesta ja alueella sijaitsee useita tehtaan ja tehdasyhdyskunnan toimintaan liittyneitä rakennushistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia. Kaavoituksen painopisteet Rajamäellä ovat ydinkeskustan ja palvelujen kehittämisessä sekä uusien asuinalueiden suunnittelussa. Taajaman pohjoispuolella sijaitsevaa pientä Herusten asemakaava-aluetta käsitellään tässä kaavoitusohjelmassa osana Rajamäkeä.

Rajamäen ja Herusten asemakaavahankkeet

 

Röykkä

 

Röykän asemakaavahankkeet