Erityisryhmien investointiavustukset 2019 

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi investointiavustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseena soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esim. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 10, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

Hakuaika

Avustuksen hakuaika on jatkuva. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:aan.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää  rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.
Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.  


Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen 2019

Korkotukilainoiksi voidaan hyväksyä vain vuokratalojen uudisrakentamista varten myönnettyjä rakentamislainoja. Uudisrakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös muun kuin asuinrakennuksen tai tällaisen rakennuksen merkittävän osan käyttötarkoituksen muuttamista vuokra-asuinkäyttöön. Korkotuettavissa kohteissa voi olla vain normaaleja vuokra-asuntoja, joita ei ole tarkoitettu erityisesti erityisryhmien asunnoiksi.

Rakentamislainojen korkotukihakemuksia voi toimittaa ARAan jatkuvan haun puitteissa ilman erityistä hakuaikaa. Hakija voi hankkia omatoimisesti sijaintikunnan lausunnon hankkeestaan ennen korkotukihakemuksen toimittamista ARAlle.

ARAn on kuultava hakemuksesta hankkeen sijaintikuntaa. Hakija voi hankkia omatoimisesti sijaintikunnan lausunnon hankkeestaan ennen korkotukihakemuksen toimittamista ARAlle.

Lyhytaikaista korkotukea koskevat ARAn lomakkeet löytyvät osoitteesta www.ara.fi/lomakkeet.


Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen 2019

Ara myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.
Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Avustusta haetaan ARAn verkkosivujen kautta. Hakuaika on jatkuva.

 

Avustus asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien kehittämiseen

Avustusta voivat hakea jo rekisteröidyt asunto-osuuskunnat, luonnollisista henkilöistä koostuvat yhteisöt, jotka aikovat perustaa asunto-osuuskunnan ja muut yhteisöt, jotka aikovat perustaa asukaslähtöisen asunto-osuuskunnan.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi uusien asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin.

Avustusta voi hakea 25.2.-1.4.2019 välisenä aikana. Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.


Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Avustusta voivat hakea kokeiluhankkeen osahankkeeseen ryhtyvät kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt.

Avustusta myönnetään vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan.

Avustusten hakuaika on päättynyt 7.2.2019.


Avustus asumisneuvojatoimintaan

Avustuksia voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä sijaintikunnan lausunto hankkeesta

Vuoden 2019 avustusten hakuaika päättyi 17.1.2019.

 

ARA:n tuet 2019

KORKOTUKILAINAT (Ehdollisen varauksen haku korkotukilainoihin)

Vuokra, asumisoikeus ja osaomistustalojen rakentamiseen.
Omaksilunastettavan asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen
Erityisryhmille tarkoitettuun vuokra-asuntokohteeseen johon ei haeta investointiavustusta
Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantamiseen
Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankkimiseen 

Edellä mainittuja korkotukilainoja voi hakea jatkuvan haun puitteissa ilman erityistä hakuaikaa.
Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

TAKAUSLAINAT

Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille. Jatkuva haku. Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus. Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan. 
 
KÄYNNISTYAVUSTUS

Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus. Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan.

ARAN MYÖNTÄMÄ PURKUAVUSTUS

Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan.

VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI: RAJOITUS- JA PURKUAKORDIT

Rajoitus- ja purkuakordit siirtyivät 1.9.2013 lukien valtiokonttorin käsiteltäviksi ja päätettäviksi.
Akordiasioita ja niiden hakemista koskevat ohjeet löytyvät valtiokonttorin verkkosivuilta.

  

 Tietoa asumisen tuista ja avustuksista löydät mm. seuraavilta sivuilta

ARA - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

KELA - asumisen tuet