Erityisryhmien investointiavustukset 2018

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi investointiavustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseena soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esim. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustukset enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 10, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

Hakuaika

Hakemus tulee toimittaa kunnalle 13.10.2017 klo 16.00 mennessä. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:aan.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää  rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.
Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.  

Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen

Korkotukilainoiksi voidaan hyväksyä vain vuokratalojen uudisrakentamista varten myönnettyjä rakentamislainoja. Uudisrakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös muun kuin asuinrakennuksen tai tällaisen rakennuksen merkittävän osan käyttötarkoituksen muuttamista vuokra-asuinkäyttöön. Korkotuettavissa kohteissa voi olla vain normaaleja vuokra-asuntoja, joita ei ole tarkoitettu erityisesti erityisryhmien asunnoiksi.

Rakentamislainojen korkotukihakemuksia voi toimittaa ARAan jatkuvan haun puitteissa ilman erityistä hakuaikaa. 

ARAn on kuultava hakemuksesta hankkeen sijaintikuntaa. Hakija voi hankkia omatoimisesti sijaintikunnan lausunnon hankkeestaan ennen korkotukihakemuksen toimittamista ARAlle.

Lyhytaikaista korkotukea koskevat ARAn lomakkeet löytyvät osoitteesta www.ara.fi/lomakkeet.


Avustus asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 avustuksia asumisneuvojatoimintaan mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2017 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden.

Avustuksia voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä sijaintikunnan lausunto hankkeesta

Vuoden 2018 avustusten hakuaika päättyi 15.1.2018.

 

ARA:n tuet 2018

KORKOTUKILAINAT (Ehdollisen varauksen haku korkotukilainoihin)

Vuokra, asumisoikeus ja osaomistustalojen rakentamiseen.
Omaksilunastettavan asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen
Erityisryhmille tarkoitettuun palveluasumiskohteeseen johon ei haeta investointiavustusta
Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantamiseen
Vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen

Edellä mainittuja korkotukilainoja voi hakea jatkuvan haun puitteissa ilman erityistä hakuaikaa.
Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

TAKAUSLAINAT

Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille. Jatkuva haku. Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus. Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan. 
 
KÄYNNISTYAVUSTUS

Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus. Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan.

ARAN MYÖNTÄMÄ PURKUAVUSTUS

Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan.

VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI: RAJOITUS- JA PURKUAKORDIT

Rajoitus- ja purkuakordit siirtyivät 1.9.2013 lukien valtiokonttorin käsiteltäviksi ja päätettäviksi.
Akordiasioita ja niiden hakemista koskevat ohjeet löytyvät valtiokonttorin verkkosivuilta.

  

 Tietoa asumisen tuista ja avustuksista löydät mm. seuraavilta sivuilta

ARA - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

KELA - asumisen tuet