Korjausavustukset siirtyneet kunnilta ARAan vuoden 2017 alusta

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnilta ARAan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Uudessa laissa myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustuksia.


Avustusten hakeminen

Avustuksissa on vuonna 2017 jatkuva haku. ARAssa otettiin käyttöön helmikuussa 2017 verkkoasiointi. Asiakas voi hakea korjausavustuksia digitaalisesti ARAn verkkosivujen kautta. Avustuksia voi hakea edelleen myös paperihakemuksilla joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää korjausneuvonnan puhelinnumerosta 029 525 0818 tai sähköpostilla .


Muutoksia myös avustusmääriin

Myös avustusmääriin on tullut muutoksia. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen enimmäisprosentti on noussut 40 prosentista 50 prosenttiin, erityisestä syystä jopa 70 prosenttiin.
Hissiavustusta voidaan myöntää enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

 

 

 

 

 

  

Tulorajat v. 2018/vanhukset ja vammaiset/pientalon energia-avustukset 

 Hlölkm 1 2 3 4
 Tulot br/kk 1 760 2 940 3 920 4 995

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 euroa/lisähenkilö

Tulorajat v. 2018/rintamaveteraanit/rintamaveteraanin leski

Hlölkm
1 2 3 4
Tulot br/kk
2 290 3 820
5 100 
6 500 

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 euroa/lisähenkilö

 Tarkempia tietoja tulorajoista ja muita ohjeita

Valtion asuntorahasto

Ympäristöministeriön tietopaketti korjausavustuksista ja perusparannusten korkotuesta

Tietoa avustusten suuruuksista