Ajankohtaista

Kaikki, Opetus ja koulutus, Varhaiskasvatus

Alkuluokkatoiminta jatkuu Nurmijärvellä 2020-2021

27.2.2020

Lukuvuonna 2020-2021 Nurmijärvellä jatkuu esi- ja alkuopetuksen yhteiset alkuluokkaryhmät seuraavissa yksiköissä: Metsäkylä, Länsikaari, Karhunkorpi, Nukari, Lukkari, Palojoki, Uotila, Röykkä, Valkjärvi ja Vendlaskolan. Toiminta käynnistyy myös Rajamäen ja Syrjälän yksiköissä.

Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, joka koostuu esiopetuksen ja 1. vuosiluokan, sekä osassa ryhmiä myös 2. vuosiluokan oppilaista. Nurmijärven kunnan alkuluokat muodostetaan ja niiden toiminta suunnitellaan yksikkökohtaisesti kuluvan kevään aikana. Ryhmien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat ja luokanopettajat. Lisäksi ryhmissä toimii koulunkäynninohjaajia ja/tai lastenhoitajia. Päiväkotien johtajat ja rehtorit johtavat alkuluokkatoimintaa yksiköissä.

Alkuluokka-toiminnan tavoitteena on luoda joustava, yksilöllistä kehitystä ja kasvua tukeva aloitus lapsen koulupolulle sekä madaltaa kynnystä siirtymisessä esiopetuksesta perusopetukseen. Toimintaa ohjaavat kulloinkin voimassa olevat opetussuunnitelmat. Alkuluokat ovat osa Nurmijärven kunnassa käynnissä olevaa kehittämistoimintaa.

Yksiköt lähettävät huoltajille lisätietoa lukuvuoden 2020-2021 alkuluokkatoiminnasta maaliskuun aikana.

Lisätietoa alkuluokkatoiminnasta

Aurinkoista kevättä toivottaen,

Leena Laine, varhaiskasvatuspäällikkö
Kati Luostarinen, opetuspäällikkö

Takaisin listaukseen