Näytä kaikki

Tilaa uutiset RSS-syötteinä

Anna äänesi ympäristöä kohentaviin kohteisiin

Perjantaina 27. huhtikuuta 2018

Nurmijärven kunta pyysi huhtikuussa yhdistyksiltä ja henkilöryhmiltä ehdotuksia ympäristön kohentamiseen liittyviin hankkeisiin tai yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestämiseen. Määräaikaan mennessä jätettiin 18 ehdotusta, joista äänestykseen kelpuutettiin kahdeksan ympäristön kohentamiseen liittyvää hanketta ja viisi tapahtumaa.
Kunnan talousarviossa on varattu tarkoitusta varten 38 000 euroa. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa määrärahojen kohdentumiseen äänestämällä. Neuvoa antava äänestys päättyy maanantaina 14.5.2018. Lopullisen päätöksen määrärahojen jakamisesta tekee kunnanjohtaja.

Katujen ja teiden kunnossapidon ajankohtaistiedote – kelirikko vaikea myös Nurmijärvellä

Perjantaina 27. huhtikuuta 2018

Tien runko jäätyy talvella ja keväällä tienrungon sulaminen yhdessä sulamisvesien kanssa aiheuttaa ongelmia tienpitäjille eli ELY-keskukselle (valtion tiet), kunnalle (kadut ja hoitosopimustiet) ja yksityisille tiekunnille. Liikenne- ja viestintäministeriö on tiedottanut kelirikon olevan vaikein 20 vuoteen. Kelirikkoa on koko maan alueella ja tänä keväänä lämpöaalto on aiheuttanut tilanteen pahenemista.

Unelmien LiikuntaSankarit Nurmijärvellä helatorstaina 10.5.

Torstaina 26. huhtikuuta 2018

LiikuntaSankarit kutsuu kaikki nurmijärveläiset lapset ja vanhemmat viettämään Unelmien Liikuntapäivää Klaukkalan Urheilupuistoon Helatorstaina 10.5. klo 10-13.

Kivenkyyti-palveluliikenteen kehityskyselyyn 120 vastausta

Torstaina 26. huhtikuuta 2018

Nurmijärvellä toteutettiin maaliskuun aikana Kivenkyyti-palveluliikenteen kehityskysely kahden vuoden tauon jälkeen. Kyselyyn saatiin 120 vastausta.

Nyland 2019 - Enkät om svenskspråkig service / Uusimaa 2019 - Kysely ruotsinkielisistä palveluista

Torstaina 26. huhtikuuta 2018

Som en del av Nylands förbunds projekt Nyland 2019, som förbereder landskaps- och vårdreformen i Nyland, utreder man tillgången till och användningen av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i de nyländska kommunerna samt hur nöjda serviceanvändarna är med dessa tjänster. Enkäten är på svenska eftersom den riktar sig till svenskspråkiga serviceanvändare.

Kirkonkylän kokoojaviemärin saneerausta

Torstaina 26. huhtikuuta 2018

Viemärien saneerataan Aspinniituntiellä aukikaivamattomalla menetelmällä melkein kilometrin osuudelta ja työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy. Sujutustyö tehdään 23.4-18.5 välisenä aikana. Myöhemmin saneerataan vielä viemärikaivoja alueella.

Toiminta varhaiskasvatusyksiköissä sujui rauhallisesti keskiviikkona 25.4.2018

Torstaina 26. huhtikuuta 2018

Toiminta varhaiskasvatusyksiköissä sujui rauhallisesti keskiviikkona 25.4.2018 iltapäivällä poliittisesta mielenilmauksesta huolimatta. Kiitos siitä kuuluu erityisesti teille huoltajille. Kiitos joustavuudestanne.

Vesijohtovuoto korjattu - vesi voi olla Lepsämässä sameaa

Torstaina 26. huhtikuuta 2018

Nurmijärven valtuuston 25.4.2018 päätökset

Keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018

Kunnan ruokapalvelujen käyttöön päätettiin rakentaa yksi riittävän suuri keittiö aiemmin linjatun kolmen aluekeittiön sijasta. Klaukkalantien parantamiseen siirrettiin määrärahoja. Valtuustolle annettiin tiedoksi useiden valtuustoaloitteiden vastauksia.

Ensimmäiset uudet päiväkotiravintolat on avattu – ravintola Herkku palvelee pieniä asiakkaita Vaskomäen päiväkodissa

Keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018

Nurmijärvellä on viime kesästä suunniteltu tulevaa koko kuntaa koskevaa ruokapalvelun toimintatapaa ja tilojen saneerauksia yhdessä asiakkaiden, asiantuntijoiden, tilakeskuksen ja Aleksian kanssa. Ensimmäisten 26 palvelukeittiön suunnitelmat ovat valmiina. Niiden toteutukset alkavat vaiheittain tänä kesänä.