Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 15.4.2019

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 15.4.2019 tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

 

65 § Tilakeskuksen päällikön viran täyttäminen

Käsittely: Ville Könönen esittäytyi asian esittelyn aikana.
Päätös: Esityksen mukaan.

67 § Osallistuvan budjetoinnin määrärahan 40 000 jako vuonna 2019

Käsittely: Hyvämäki ilmoitti esteellisyydestään osallistua asian esittelyyn sekä
päätöksentekoon (hallintolaki 28.1 § kohta 7, yleislausekejäävi).

Päätös: Kunnanhallitus päättää jakaa osallistuvan budjetoinnin 40 000e määrärahan seuraavasti:

 

Ehdotus Äänestäjiä Kokonais-äänimäärä Ehdotuksen jättäjä Ehdotuksen kustannusarvio
Välineitä koululaisten onkitapahtumaan Myllykoskelle Keväisin toukokuussa Myllykoskella järjestettävien koululaisten onkitapahtumien välineistön (onget ja vavat) hankintaan. 119 427 Nurmijärven Kirkonkylän 543-402-876-6 ja Palojoen 543-410-876-2 yhteisten vesialueiden osuuskunnat 1 000€
Mustasaaren tulipaikan kunnostus Kuntalaisten suosiman taukopaikan kunnostus Sääksin Mustasaaressa. 102 381 Vireyttä Sääksjärvestä - Hengähdä Mustasaaressa  4 000€
Lisää roska-astioita Klaukkalaan Klaukkalassa on tarve uusille roskakoreille, jotta viihtyvyys lisääntyisi eikä roskia päätyisi luontoon. 102 204 usea kuntalainen 5 000€
Lisää levähdyspenkkejä Klaukkalaan Klaukkalassa tarvitaan lisää penkkejä kevyenliikenteen väylille viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi. 76 192 usea kuntalainen 9 000 €
Sähköinen riksapyörä Palveluyksiköiden asukkaiden ulkoiluvirkistyskäyttöön hankittava riksapyörä. 46 141 Marjatta Harvakari 6 000€
Muraali Kissankellon seinään Klaukkalassa Seinämaalaus Kissankellon palvelutalon seinään piristämään klaukkalalaisia asukkaita sekä siellä liikkuvia kunta-laisia kaikille avoimen suunnittelukilpailun avulla. 41 129 Nurmijärven Onnenkimpale ry. 3 000€
SPR:n kodin turvallisuuskoulutukset Turvallisuuden edistäminen Rajamäen Kylätalolla järjestettävien koulutusten avulla. 25 91 Rajamäen kyläyhdistys ry. 500 €
Kuhakosken sillan kaiteet  (Hanke ei vuoden 2019 osallistuvan budjetoinnin yleisöäänestyksessä) Vuoden 2018 osallistuvassa budjetoinnissa määrärahaa saaneen ja kesken jääneen hankkeen loppuunsaattaminen.       2 500€
 

Hyvämäki poistui kokouksesta esteellisenä (hallintolaki 28.1 § kohta 7, yleislausekejäävi) ennen asian esittelyä sekä päätöksentekoa.

70 § Rakennettujen kiinteistöjen myynti, Suomiehen koulun kiinteistöt

Päätös: Esityksen mukaan siten, että kunnanhallitus yksimielisesti täsmensi päätösesityksen toisen kappaleen sähkösopimuksien tarkoittavan sähköliittymiä.

71 § Rakennetun kiinteistön myynti, Röykänrinne 7

Päätös: Esityksen mukaan siten, että kunnanhallitus yksimielisesti täsmensi päätösesityksen toisen kappaleen sähkösopimuksen tarkoittavan sähköliittymää.

72 § Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 543-406-8-48 määräalakaupassa Lepsämän alueella

Käsittely: Hyvämäki ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § kohta 3, intressijäävi)
osallistua asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Hyvämäki poistui kokouksesta esteellisenä (hallintolaki 28.1 § kohta 3, intressijäävi) ennen asian esittelyä sekä päätöksentekoa.

85 § Pöytäkirjat

Päätös: Esityksen mukaan

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää kuntalain mukaista otto-oikeutta sivistyslautakunnan 28.3.2019 §:ssä 21 "Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen". Uudelleenvalmisteltavaksi tulee kohta palvelusetelisääntökirjasta lasten ja aikuisten suhdelukuun liittyen.

86 § Ilmoitusasiat

Päätös: Esityksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti kysyä Markku Jalavaa 19.5. Rajamäen kirkon kaatuneiden muistopäivän seppelpartioon.

87 § Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös: Esityksen mukaan, lisäksi kunnanhallitus kuuli

3) Ville Rajahalmeen katsauksen NUUKA-ohjelmarunkoon sekä sen kommentointiin liittyen.

 

Kokouksen esityslista