Klaukkalan Viirinlaakson rakentaminen käynnistymässä - katujen ja vesihuollon rakennusurakoitsija valittu

 

 Havainnekuva, linja-autoasema (AW2-arkkitehdit Oy)

Viirinlaakson alueen katujen ja vesihuollon rakennusurakoitsija valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 15.12.2016. Viirinlaakson alue sijaitsee Klaukkalan keskeisellä alueella Klaukkalantien varrella, Viirin ostoskeskuksen läheisyydessä. Alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen mahdollistaa läheisten asuinkerrostalotonttien toteutumisen ja uuden linja-autoaseman käyttöönoton seuraavina vuosina. Tulevaisuudessa Viirinlaakson alueen kautta kuljetaan Klaukkalan ohikulkutielle ja alue liittyy läheisesti kauppakeskuskokonaisuuden kehittämiseen.

Tekninen lautakunta valitsi rakennusurakoitsijaksi Graniittirakennus Kallio Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on noin 13,5 miljoonaa euroa ja urakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa tammikuun lopulla 2017. Työt alkaisivat heti helmikuun alusta ja urakka olisi valmis syksyllä 2018.

Määräaikaan mennessä saapui 11 tarjousta. -Rakennusurakan saamisesta käytiin tarjoajien kesken hyvä ja aito kilpailu, kertoo kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen. -Suunnitteluvaiheen perusteella hankkeelle varattua talousarviomäärärahaa voitaneen onnistuneen kilpailutuksen perusteella pienentää ainakin arviolta noin 2-3 miljoonalla eurolla. Lisäksi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Viirinlaakson uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen valtionavustusta yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Kunnassa ollaan tyytyväisiä onnistuneeseen kilpailutukseen nykyisessä kireässä taloustilanteessa.

Rakennusurakka valmiiksi loppuvuodesta 2018

Rakennusurakka sisältää Viirinlaakson alueen katujen (Luhtajoentie, Viirinlaaksontie, Viirintie) ja Klaukkalantie sekä matkakeskuksen alueen (linja-autoaseman) ja liityntäpysäköinnin rakentamisen vesihuoltotöineen. Suunniteltu rakennusurakan tavoitteellinen urakka-aika on helmikuun 2017 alusta lokakuun 2018 loppuun. (kts. Karttakuva liitteenä)

Työt alkavat vesihuoltolinjojen rakentamisella siten, että nykyinen kokoojaviemäri saadaan pois käytöstä loppukesällä 2017. Viirinlaakson katutyöt alkavat paalutus- ja paalulaattatöillä. Vaiheittain paalulaatan edistyessä paalulaatan päälle siirretään olemassa oleva painopengermateriaali. Työt jatkuvat katujen, vesihuollon ja kaukolämmön rakentamisella.

Viirinlaaksoon toteutetaan nykyaikainen linja-autoasema, johon on suunniteltu modernit informaatiojärjestelmät palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä. Linja-autoaseman yhteyteen toteutetaan myös liityntäpysäköintialue. Liityntäpysäköinnistä ei ole tarkoitus toteuttaa maksullista.

Kokonaisuudessaan Viirinlaakson alueesta muodostuu laadukas kaupallisten palvelujen, liikenteen ja asumisen keskipiste, jossa suunnittelussa on painotettu myös esteettömyyttä.

Viirinlaakson sijainti kartalla

Kartta urakka-alueesta

Klaukkalan katuverkon rakentamisvaiheet

Havainnekuva, Luhtajoentie (AW2-arkkitehdit Oy)