Viemärien saneeraus kaivamattomalla menetelmällä Lintumetsässä

12.3.2018 13.00

Nurmijärven Vesi saneeraa viemäriverkostoaan Lintumetsän alueella. Saneerattava viemäriosuus on Peukaloisentien ja Numminiituntien välisellä osuudella, katualueen ulkopuolella. Urakoitsijana kohteessa toimii Aarsleff Oy.

Saneeraustyö tehdään 19.3.-30.3. välisenä aikana. Viemärikaivot saneerataan 3.4.-6.4. välisenä aikana.

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön. Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan. Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Jotta haju ei leviäisi sisätiloihin, asukkaita pyydetään tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä. Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä. 

Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn ajan normaalisti.

Nurmijärven Vesi ja Aarsleff Oy pahoittelee perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot:

Aarsleff Oy:

vastaava työnjohtaja Pete Karjalainen, puh. 040 352 0804                  

työryhmän vastaava Tomi Laulajainen, puh. 040 866 8648

Nurmijärven Vesi:

verkostoinsinööri Mari Saartoala, puh. 040 317 2524