Hallinto-oikeus hylkäsi Klaukkalan ohikulkutiehen liittyvää asemakaavaa koskevan valituksen

9.3.2018 14.00

Klaukkalan ohikulkutiehankkeen käynnistäminen voi edetä, kun ohikulkutiehen liittyvää asemaakaavaa koskeva valitus hylättiin hallinto-oikeudessa. Päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 5.3.2018 hylännyt Klaukkalan ohikulkutiehen liittyvän valituksen koskien Kirkkotien pohjoisosan asemakaavaa. Ratkaisun mukaan asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten mukainen ja osallisille sekä kunnan jäsenille on varattu tilaisuus mielipiteensä ilmaisuun.

Nurmijärven valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen maaliskuussa 2017. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kunta toimitti hallinto-oikeudelle lausuntonsa asiasta kesäkuussa 2017. Lisäksi kunnanhallitus lähetti syksyllä 2017 kiirehtimiskirjeen asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutos on ohikulkutien kannalta tärkeä, sillä mikäli kaava saadaan lainvoimaiseksi keväällä, ohikulkutien urakka on mahdollista kilpailuttaa jo tänä vuonna. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tällä hetkellä hallinto-oikeudessa on meneillään myös Liikenneviraston ohikulkutien tiesuunnitelmaa koskeva valitusprosessi. Asiasta tiedotetaan lisää lähiaikoina.

Hallinto-oikeuden päätös perusteluineen ja valitusosoituksineen on nähtävänä Nurmijärven kunnanviraston asiakaspalvelussa, osoitteessa Keskustie 2 B.