Jäällä liikkuminen on jokaisen oikeus - muut jäällä liikkujat ja ympäristö otettava huomioon

7.3.2018 14.00

Talvinen sää on vahvistanut Keski-Uudenmaan vesistöjen jääpeitteitä siinä määrin, että kiinnostus myös kelkoilla, mopoilla ja autoilla ajamiseen jäällä on herännyt. Joissakin vesistöissä moottoriajoneuvolla ajaminen on kiellettyä, mutta muuten vesilain yleiskäyttöoikeuden turvin jokaisella on oikeus kulkea vesistössä tai jäällä tarpeetonta häiriötä aiheuttamatta.

Ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoo, että vesilain yleiskäyttöoikeuteen kuuluu myös moottoriajoneuvolla liikkuminen. Hän kuitenkin muistuttaa, että omalla liikkumisella ei saa aiheuttaa kenellekään tarpeetonta haittaa tai häiriötä tai estää muiden oikeutta liikkua jäällä. Moottoriajoneuvolla ajavien on siis huomioitava muut jäätä käyttävät, kävelijät, hiihtäjät ja kalastajat.
 
Joskus jäälle pääsemiseksi on tarpeen ajaa maastossa. Serenius muistuttaa, että maastossa moottoriajoneuvolla ajamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Tätä edellyttää maastoliikennelaki. Lisäksi tulee muistaa, että jääradan tekeminen ja radalla ajaminen eivät kuulu yleiskäyttöoikeuden piiriin, vaan ne edellyttävät vähintäänkin maa- tai vesialueen omistajan lupaa. Usein saatetaan tarvita myös maastoliikennelain mukainen lupa ja meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ja ympäröivää asutusta ei myöskään saa unohtaa - sille tai muulle ympäristölle ei saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä.
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella moottoriajoneuvoilla ajaminen jäällä on rajoituspäätöksillä kielletty Nurmijärven Sääksjärvellä, Rusutjärvellä, Tuusulanjärvellä, Mäntsälän Sääksjärvellä, Venunjärvellä, Korpilammella ja Mustijoella Nummisten kylän alueella. Voimassa olevat maastoliikennerajoitukset löytyvät Suomen ympäristökeskuksen Maastoliikennerajoitukset -karttapalvelusta osoitteesta http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut.