Osallistuva budjetointi - kuntalaiset mukaan päättämään varojen käytöstä

21.2.2018 14.00

Tämän vuoden talousarvioon on varattu 38 000 euroa ympäristön kohentamiseen sekä yhteisöllisyyttä edistäviin tapahtumiin. Rahan käytöstä ehdotuksia voivat tehdä järjestöt ja henkilöryhmät 3.4. mennessä. Toimintamalli käynnistettiin viime vuonna.

Kunta otti viime vuonna uutena toimintamuotona käyttöön osallistuvan budjetoinnin. Ehdotuksia liittyen ympäristön kohentamiseen pyydettiin järjestöiltä ja ideoita saatiin lähes 30. Eri alojen virkamiehistä koostuva raati kävi läpi ideat, jotka laitettiin käsittelyn jälkeen kuntalaisten nettiäänestykseen. Myös kirjastoissa saattoi äänestää ehdotuksista. Kunnanjohtaja teki lopulliset päätökset ja hankkeet toteutettiin useimmiten järjestöjen ja kunnan yhteistyönä.

Tänä vuonna mukana myös yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat

Tälle vuodelle määräraha on 38 000 euroa.  Teemoina on edelleen ympäristön kohentaminen laajasti ymmärrettynä sekä lisäksi uutena yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestäminen. Viime mainittu ei saa olla päällekkäin kulttuuritoimen kohdeavustuksen kanssa.  

Hankeideoita voivat esittää järjestöt ja henkilöryhmät. Yksittäisten ihmisten tekemät esitykset tulkitaan kuntalaisaloitteiksi. Ympäristötoimialalla on erikseen Siistiksi -projekti, joka tähtää ympäristön siisteyteen. Siihen kohdistuvat ideat eivät kuulu tämän vuoden osallistuvaan budjetointiin.

Ehdotukset kunnan kotisivujen tai kirjastojen kautta

Järjestöjen esitykset kohteineen ja perusteluineen jätetään sähköisellä lomakkeella. Vaihtoehtoisesti esityksen voi jättää kirjastoista saatavalla paperilomakkeella. Määräaika on 3.4.2018 mennessä. Esitysten teko-oikeuden rajaaminen järjestöihin ja henkilöryhmiin liittyy ajatukseen saada esityksiä, jotka ovat laajemman kuin yhden ihmisen harkitsemia. Menettelyllä halutaan myös korostaa järjestöjen merkitystä.

Lomake