Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 kuntayhtymälle

11.1.2018 10.00

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle.

Kuntayhtymä vastaa siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi.

Palveluiden tuottamisvastuu on edelleen Nurmijärven kunnalla. Palvelutuotanto jatkuu siis pääosin entisellään, Nurmijärven kunnan henkilöstön toteuttamana ja kunnan hallinnoimissa toimitiloissa.

Tutustu kuntayhtymään! 

Keskitettyjä palveluratkaisuja ja kokeiluja.