Ilmoittautuminen Nurmijärven kunnan esiopetukseen sekä peruskoulujen ensimmäiselle vuosiluokalle

17.1.2018 6.00

Ilmoittautuminen tulee tehdä 23.1.–5.2.2018 välisenä aikana. Ilmoittautumisen piiriin kuuluville lähetetään postitse kotiin ohjekirje 23.1.2018 mennessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake Helmi-palvelussa. Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös kirjastoissa. Kirjastojen henkilökunta auttaa tarvittaessa.

Päätös esiopetuspaikasta/lähikoulusta postitetaan huoltajille viimeistään 12.4.2018. Lisätietoja Nurmijärven kunnan esiopetuksesta sekä koulutuspalveluista saa myös Internetistä osoitteesta www.nurmijarvi.fi.

Esiopetukseen ilmoittautujat

Perusopetuslaki on muuttunut 12.12.2014 pykälien 26a ja 35 osalta niin, että esiopetuksesta on tullut velvoittavaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lukuvuonna 2018-2019 esiopetuksen piiriin kuuluvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2012.

Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, jonka kuluessa hän täyttää viisi vuotta. Myös myöhennetyn koulun aloituspäätöksen saaneilla lapsilla on oikeus esiopetukseen.

Ilmoittautumislinkki >>

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittautuvat ne lapset, joiden väestörekisteriin merkitty äidinkieli on ruotsi. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään Syrjälän päiväkodin Förskolan-ryhmässä (Vendlaskolan koulun tiloissa).

Lisätietoa esiopetuksesta

  • Mari Korhonen, palvelupäällikkö, puhelin 040 317 4072

Peruskoulun ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautujat

Ilmoittautuminen koskee kaikkia Nurmijärven kunnassa asuvia vuonna 2011 syntyneitä lapsia, sekä lisäksi:

  • vuonna 2010 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
  • vuonna 2011 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
  • vuonna 2012 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Ilmoittautumislinkki >>

Klaukkalan alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Klaukkalan alueelle. Alueen koulut ovat: Harjula, Isoniittu, Klaukkala, Lepsämä, Mäntysalo/Haikala, Metsäkylä, Syrjälä ja Valkjärvi.

Kirkonkylän alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Kirkonkylän alueelle. Alueen koulut ovat: Karhunkorpi, Lukkari, Maaniittu, Nukari, Palojoki ja Uotila.

Rajamäen alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Rajamäen alueelle. Alueen koulut ovat: Länsikaari, Rajamäki ja Röykkä.

Ruotsinkieliseen perusopetukseen ilmoittautuvat ne koulutulokkaat, joiden väestörekisteriin merkitty äidinkieli on ruotsi. Ruotsinkielistä opetusta järjestetään Vendlaskolan koulussa.

Peruskouluun ilmoittautumista koskeviin tiedusteluihin vastaavat aluerehtorit ja opetustoimen koordinaattori (puh. 040 317 4562). Lisätietoja Nurmijärven kunnan koulutuspalveluista saa myös Internetistä osoitteesta www.nurmijarvi.fi.

Nurmijärven kunnan aluerehtoreiden yhteystiedot:

  • Klaukkalan alue: Janne Taipale, puhelin 040 317 4164
  • Kirkonkylän alue: Tiina Nordgren, puhelin 040 317 4152
  • Rajamäen alue: Jyrki Lihr, puhelin 040 317 4173