Kunnanhallituksen päätökset 4.12.

4.12.2017 20.00

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 4.12.2017 tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin.

§ 363 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Salonen Rädyn kannattamana esitti, että kysymykseen 3. vastataan kyllä pääosin ja perustelut ovat seuraavat:
Vapaamuotoiset huomiot
Koska asiakkaan ei tarvitse kuitenkaan olla ns. sote-ammattilainen, tulee varmistua siitä, että sopivan palvelun valitseminen ja oman tilanteen arviointi tehdään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Valintaa edistävän informaation tuottamiseen tulee panostaa. Lisäksi sosiaalipalvelujen osuus sote-keskuksessa tulisi olla vahvempi.
Lisäksi Salonen Rädyn kannattamana esitti, että kysymykseen 5. vastataan kyllä pääosin ja perustelut lausuntoluonnoksen mukaiset.
Vielä Mäkelä Rädyn kannattamana esitti, että kysymykseen 6. vastataan kyllä pääosin ja perustelut lausuntoluonnoksen mukaiset.
Koska oli tehty kolme kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi seuraavat nimenhuutoäänestykset:

Äänestys I
Esittelijän esitys = jaa
Salosen esitys (kysymys 3.) = ei
Äänestyksen tulos:
jaa 3 ääntä: Latva, Peltonen, Pispala
ei 8 ääntä: Handolin, Hägg, Räty, Salonen, Sivula, Viitala, Vaulamo, Mäkelä.

Äänestys II
Esittelijän esitys = jaa
Salosen esitys (kysymys 5.) = ei
Äänestyksen tulos:
jaa 3 ääntä: Latva, Peltonen, Pispala
ei 8 ääntä: Handolin, Hägg, Räty, Salonen, Sivula, Viitala, Vaulamo, Mäkelä.

Äänestys III
Esittelijän esitys = jaa
Mäkelän esitys (kysymys 6.) = ei
Äänestyksen tulos:
jaa 3 ääntä: Latva, Peltonen, Pispala
ei 8 ääntä: Handolin, Hägg, Räty, Salonen, Sivula, Viitala, Vaulamo, Mäkelä.

Päätös: Kunnanhallitus oli äänestysten tuloksena äänin 3-8 hyväksynyt edellä todetut muutosesitykset. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esitys.

§ 365 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuonna 2018

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

§ 367 Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille

Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Pispala Latvan kannattamana esitti, että Nurmijärvi tarjoaa:
1) ilmaiset ehkäisypillerit 12 kk ajaksi tai ensimmäisen pitkäkestoisen ehkäisimen (kohdunsisäisen ehkäisimen tai ehkäisykapselit) alle 25 -vuotiaille nurmijärveläisille nuorille koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä terveysasemien kautta. Toiminnassa korostuvat ehkäisyneuvonta ja terveyden edistäminen.
2) Kondomeja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kautta sekä muissa yhteyksissä, joissa on paljon nuoria koolla.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:
Esittelijän esitys = jaa
Pispalan esitys = ei
Äänestyksen tulos:
jaa 6 ääntä: Handolin, Hägg, Salonen, Sivula, Viitala, Vaulamo
ei 5 ääntä: Latva, Peltonen, Pispala, Räty, Mäkelä.

Päätös: Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 6-5 hyväksynyt esittelijän esityksen.

§ 369 Kunnanhallituksen kokouksiin ym. liittyvät käytännöt vuonna 2018

Esittelijän lisäysesitys: Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että kunnanhallituksen varsinaisiin kokouksiin osallistuvat esittelijän lisäksi pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri tai hänen sijaisensa sekä tarpeen mukaan muitakin viranhaltijoita.

Päätös: Esitys hyväksyttiin esittelijän lisäyksellä täydennettynä.

§ 372 Tietohallinto-ohjelma vuosille 2017 - 2020

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

§ 376 Eron myöntäminen Kimmo Kakolle Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä sekä täydennysvaali

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

§ 379 Ilmoitusasiat

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi Kallepekka Toivosen Jari Vainion tilalle itsenäisyyspäivän juhlaan Kirkonkylään tervehdyssanojen lausujaksi ja seppeleen laskijaksi.

§ 380 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kuntastrategiaa käsitellään seuraavasti:
- kh 15.1.2018 I käsittely
- elinvoimaltk 23.1.2018
- kh 29.1.2018 II käsittely
- valtuusto 7.2.2018.

Linkki esityslistaan >>