Viirinlaakson rakennustöiden eteneminen muuttaa liikennejärjestelyitä

15.1.2018 13.00

Nurmijärven kunta rakennuttaa Viirinlaakson asemakaava-alueen katuja ja vesihuoltoa sekä Klaukkalan uuden matkakeskuksen aluetta. Samassa urakassa on parannettu Klaukkalantietä välillä Seurantie-Lahnuksentie. Klaukkalantielle on toteutettu mm. Luhtajoentien uusi liikennevaloin ohjattu katuliittymä sekä kaistajärjestelyjä. Koko rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen arvioitu valmistumisaika on syyskuussa 2018.

Klaukkalantie välillä Seurantie - Lahnuksentie on osin valmistunut ja luovutettu ELY:lle.

Klaukkalantien - Lahnuksentien liittymän liikennevalojen toimivuutta seurataan (mm. kuntalaispalautteen pohjalta) ja liikennevalo-ohjelmaa muutetaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Luhtajoentien liittymän liikennevalot otetaan käyttöön, kun Luhtajoentie avataan yleiselle liikenteelle kesällä 2018.

Klaukkalantien länsireunan kevyen liikenteen väylä on käytössä. Klaukkalan-tien itäreunan kevyen liikenteen väylä on käytössä lukuun ottamatta Luhtajoentien liikennevaloliittymää, jossa kevyt liikenne siirtyy Klaukkalantien länsireunan kevyen liikenteen väylälle.

Viirinlaakson alue on työmaa-aluetta ja ulkopuolisten liikkuminen työmaa-alueella on kielletty.

Nurmijärven kunta pahoittelee asukkaille, yrityksille ja muille tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja liikennejärjestelyistä antaa maarakennuspäällikkö Pertti Mastosalo, p. 040 317 2328, pertti.mastosalo@nurmijarvi.fi.

Viirinlaakson rakennusurakan tiedote ja alueen katusuunnitelmat löytyvät kunnan nettisivuilta osoitteesta www.nurmijarvi.fi.