Helsingin kaupungille selvityspyyntö Mannerheimintien linja-autoliikenteen sujuvoittamiseksi

8.11.2017 10.00

Nurmijärven kunta sekä Nurmijärven ja Helsingin välistä linja-autoliikennettä harjoittava Nurmijärven Linja Oy pyytävät Helsingin kaupunkia ryhtymään toimenpiteisiin linja-autoliikenteen sujuvoittamiseksi Mannerheimintiellä. Useilla rakennustyömailla on ollut poikkeuksellisen suuri vaikutus liikenteeseen.

Mannerheimintiellä on ollut tänä vuonna ja edelleen käynnissä useita rakennustyömaita, joilla on poikkeuksellisen suuri vaikutus linja-autoliikenteeseen ja ajoaikoihin.- Kampin terminaalin ja Ruskeasuon välinen ajoaika on normaalisti 10-15 minuuttia, mutta nykyään se on etenkin ruuhka-aikoina ollut poikkeuksetta yli 30, usein jopa 40 minuuttia, kertoo Nurmijärven Linja Oy:n toimitusjohtaja Antti Korsisaari.

Nurmijärven ja Helsingin välin linja-autoliikenne on Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailuttamaa sopimusliikennettä ja liikenteestä maksetaan sovittu korvaus. Päivittäiset ruuhkaongelmat Mannerheimintiellä ovat johtaneet liikennöitsijän kustannusten mittavaan kasvuun, kun kuljettajien lakisääteiset ajoajat ylittyvät tai lepoajat eivät täyty. Myös matkustajatyytyväisyys kärsii, kun aikataulut eivät pidä eivätkä vaihtoyhteydet toimi.

-Helsingin kaupungille osoitetussa kirjeessä pyydetään selvittämään mahdollisimman pian, miten linja-autoliikennettä voitaisiin sujuvoittaa tämänhetkisestä yksinkertaisin ja nopein toimenpitein, kertoo Nurmijärven kunnan suunnittelupäällikkö Juha Oksanen.

Selvityspyyntö on lähetetty Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven Linja Oy:n nimissä Helsingin kaupungin apulaispormestari Anne Sinnemäelle sekä tiedoksi pormestari Jan Vapaavuorelle ja Uudenmaan ELY-keskukselle.