Rekisteröidyt yhdistykset tai yhteisöt voivat vielä hakea hyvinvointilautakunnan avustusmäärärahoja kohdeavustuksiin

1.11.2017 12.00

Tänä vuonna hyvinvointilautakunnan myöntämiin avustuksiin on varattu määrärahaa 40 000 euroa, josta on vielä jakamatta noin 8 000 euroa.

Kuka voi hakea kohdeavustusta?

 • Onko rekisteröity yhdistyksenne/yhteisönne taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys/yhteisö?
 • Onko yhdistyksenne kotipaikka Nurmijärvi tai säännöllisen avustuksen kohteena oleva toimintanne sijoittuu Nurmijärvelle?
 • Oletteko toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ja omarahoituksenne osuus on  vähintään 50 prosenttia?
 • Onko suunnitelmissanne  järjestää tapahtuma sosiaali- ja terveystoimialan asiakasryhmille vielä tämän vuoden puolella?

Jos vastasitte kyllä, ettekä ole vielä saaneet Nurmijärven kunnalta avustusta samaan toimintaan tämän vuoden aikana, voitte hakea vielä syksyn aikana hyvinvointilautakunnan myöntämää kohdeavustusta.

Minkälaiseen toimintaan kohdeavustusta myönnetään?

Tapahtuma voi olla kertaluontoinen tai useamman tapahtuman kokonaisuus. Asiakasryhmä voi olla rajattu tai jotakin suurempaa joukkoa koskeva, kunhan ryhmä koostuu sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaista:

 • kehitysvammaiset
 • kotihoidon tai ympärivuorokautisten palvelujen piirissä olevat ikäihmiset
 • mielenterveyskuntoutujat
 • pitkäaikaistyöttömät
 • lastensuojeluasiakkaat
 • päihdekuntoutujat
 • vaikeavammaiset
 • omaishoidon tuen piirissä olevat kuntalaiset.

Kohdeavustuksen hakijan tulee tuoda avustushakemuksessaan mahdollisimman yksilöidysti esille:

 • tapahtuman sisältö ja asiakasryhmä
 • asiakasryhmän koko
 • tapahtumapaikka ja tapahtuman kesto
 • kustannusarvio.

Miten kohdeavustusta haetaan?

Yhdistys/yhteisö voi lähettää vapaamuotoinen kohdeavustushakemuksen hyvinvointitoimialan hallintopäällikkö Sannamari Nousiaiselle (Nurmijärven kunta/hyvinvointitoimiala, Kiljavantie 539, 05250 Kiljava).

Jos yhdistys on hakenut tänä vuonna avustusta kunnan joltakin toimialalta, hakemukseen ei tarvitse liittää mitään muita asiakirjoja.  Jos yhdistys ei ole hakenut tänä vuonna vielä mitään avustusta, avustushakemuksessa tulee olla liitteenä seuraavat asiakirjat:

 • vuoden 2017 toimintasuunnitelma
 • vuoden 2017 talousarvio
 • viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös (2016), joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä  toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannus-paikkakohtainen laskelma
 • viimeisin tilintarkastajien lausunto.

Kohdeavustushakemus tulee olla vastaanottajalla 17.11.2017 mennessä.  Hakemukset tullaan käsittelemään 19.12.2017 pidettävässä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.