Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 11.10.2017

12.10.2017 8.00

Nurmijärven kunnanhallitus sai 11.10.2017 talousarvioesityksensä valmiiksi. Esittelijän esitykseen tehtiin joitain muutoksia. Valtuusto käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 kokouksessaan 15.11.2017.

Päätöksiä mm. seuraavista:

Avustusten määrärahaa korotettiin 107 000 eurolla.

Kirjaston ja lukion hankesuunnitelmasta kunnanhallitus päätti jatkaa hankesuunnitteluvaihetta ja mahdollista ideakilpailua siten, että hanke- ja investointipäätös on tehtävissä vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi päätetään 19,50 %.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

  • - yleinen kiinteistövero 1,03 %
  • - vakituiset asuinrakennukset 0,41 %
  • - muut asuinrakennukset 1,03 %
  • - rakentamaton rakennuspaikka 4,03 %
  • - yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi hallintokuntien vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016. Kunnanhallitus antaa vastineet myös valtuustolle tiedoksi.