Nurmijärven Vesi saneeraa viemäriverkostoa Kaaritien, Tarhurintien ja Kalliomäentien alueella

13.9.2017 9.00

Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy ja työt tehdään viikoilla 38-40

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön. 

Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan. Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Varmistaaksemme, ettei haju leviäisi sisätiloihin, pyydämme asukkaita tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä. Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä.

 Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn ajan normaalisti.

 Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

 Lisätietoa:

Aarsleff Oy

vastaava työnjohtaja Suvi Börman, puh. 0400 381 083

työryhmän vastaava,Tomi Laulajainen, 040 866 8648

Nurmijärven Vesi

verkostoinsinööri Mari Saartoala, puh. 040 317 2524