Nurmijärven kunnanjohtajan valintahaastattelut alkavat

8.9.2017 12.00

Kunnanjohtajan virkaa hakeneista 17 henkilöstä kutsuttiin haastatteluihin yhdeksän. Hakuaika päättyi 1.9.

Valintaryhmä on kutsunut haastatteluun seuraavat henkilöt: sivistystoimen johtaja Tiina Hirvonen, vt. kunnanjohtaja Nina Kivi, yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Mäkelä, kansanedustaja Outi Mäkelä, talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola, elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen, kunnanjohtaja Pekka Rajala, tekninen johtaja Ilkka Ruutu ja talousjohtaja Markku Vehmas. Kunnanhallituksen nimeämään valintaryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Haastattelut pidetään 20.9. - 27.9. välisenä aikana. Tämän jälkeen järjestetään soveltuvuusarvioinnit yhteistyössä Personnel Group oy:n kanssa. Tarkoituksena on, että valtuusto pääsee valitsemaan uuden kunnanjohtajan 29.11. kokouksessaan.

Kunnanjohtajan keskeisenä tehtävänä on johtaa kunnan strategista kehittämistä. Hän vastaa kunnanhallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten toteuttamisesta. Kunnanjohtaja johtaa myös kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatiota. Nurmijärven kunnassa on noin 2 400 työntekijää.

Kunnanjohtajan virka on avautumassa, kun kunnanjohtaja Kimmo Behm siirtyy eläkkeelle 1.5.2018 hänen määräaikaisen virkasuhteensa päättyessä sopimuksen mukaisesti. Behm on toiminut Nurmijärven kunnanjohtajana vuodesta 1999.

Edellinen tiedote aiheesta 4.9.2017 löytyy tästä.