Rajamäen keskustan alue kehittyy

11.8.2017 11.00

Rajamäen keskustan alueella on käynnissä useita merkittäviä hankkeita, jotka valmistuvat lähitulevaisuudessa. Uusi liikekeskus, Kylänpään asuinalue, Hellaspolun asemakaava sekä keskustan katuverkoston parantaminen ovat Nurmijärven pohjoisimman taajaman kehittymisen merkkejä. Kaikessa rakennus- ja kaavoitustoiminnassa huomioidaan Rajamäen ainutlaatuinen tehdasympäristö.

Nurmijärven kunnan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.8.2017 rakennusluvan Rajamäen uudelle liikekeskukselle. Liikekeskuksen on arvioitu aukeavan yleisölle syksyllä 2018, kertoo Joonas Lemström NREP:ltä.

Vanhan kauppakeskuksen tulevaisuutta käsitellään juuri käynnistyneessä Hellaspolun asemakaavassa, jossa tarkastellaan Rajamäen keskustan kehittymistä kokonaisuutena. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueen tiiviimpi rakentuminen sekä Kylänpään alueen kytkeytyminen Rajamäen keskustaan. Alustavan suunnitelman mukaan asemakaavan luonnos laaditaan syksyllä 2017 ja kaavamuutos valmistuu vuoden 2018 aikana. Hellaspolun alueen kaavamuutoksella osoitetaan kevyen liikenteen yhteys Rajamäentien ali. Myös Rajamäentie - Kiljavantien kiertoliittymä mahdollistuu asemakaavan myötä ja Rajamäentie on tarkoitus muuttaa maantiestä tarvittavin osin kaduksi. Jo tänä syksynä valmistuu Rajamäen ja Kirkonkylän yhdistävä, kauan kaivattu pyörätie.

Kylänpään alueen ensimmäisen vaiheen katujen, puistojen ja vesihuollon rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Seuraava vaihe on alueen tonttien luovutus ja siihen liittyvät valmistelutyöt, kuten hinnoittelu ja aikataulutus, joista päätetään tämän syksyn aikana. Tarkemmin asiasta tullaan kertomaan osoitteessa www.nurmijarvi.fi/kylanpaa. Alueen suunnittelussa ovat näkyneet yhdessä kuntalaisten kanssa kehitetyt teemat, kuten ulkoilu ja liikunta sekä puutarhat ja lähiruoka. Alueelle tuleekin esimerkiksi viljelypalstoja asukkaiden käyttöön, ja lähiruokaa saattaa tulevaisuudessa löytyä myös kauppakeskuksen myyntipöydiltä.

Rajamäkeen kannattaa tulla tutustumaan esimerkiksi kyläpäivien aikaan lauantaina 26.8.2017. Nurmijärven kunta on mukana Rajamäen kyläpäivillä, ja siellä pääsee tutustumaan tarkemmin esimerkiksi Kylänpään ja Hellaspolun suunnitelmiin. Rajamäellä vierailevan kannattaa tutustua myös Altian tehdasmuseoon, joka auki vielä 27.8. asti.

Kuva: Havainnakuva, liikerakennus Rajamäki. Tekijä: Arkkitehdit Hanhirova