Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 12.6.2017

12.6.2017 16.00

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 12.6.2017 tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin.

§ 205 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen

Esittelijän lisäysesitys: Mikäli valtuusto päättää Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta perussopimuksen ja taustamuistion mukaisesti, kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee perussopimuksen 7 §:n mukaisesti yhdeksän (9) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli 31.5.2021 saakka.

Päätös: Esitys hyväksyttiin esittelijän lisäyksellä tarkennettuna.

 

Linkki esityslistaan >>