Yhteistyöhanke Nurmijärven kotihoidon asiakkaiden arjen helpottamiseksi

8.6.2017 11.00

Nurmijärven kotihoito ja Posti Kotipalvelut toteuttavat yhdessä Sentina Oy:n kanssa pilotin, joka tukee kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä.

Postin kotipalvelut räätälöidään kunnan ja asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti. Postilta voi tilata kotihoidon palvelut ja avustavat palvelut. Avustavia tehtäviä ovat esimerkiksi ulkoiluapu, aterioinnissa auttaminen ja muut arjen askareet, joista huolehtivat kotipalveluihin perehdytetyt postilaiset.

Tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä laajemmalla palveluverkostolla yhteistyössä kunnan kotihoidon kanssa. Kotikäynneillä on tärkeässä roolissa Sentina Oy:n kehittämä Sävelsirkku-palvelu, joka perustuu ohjaustyötä tukevien ääniohjelma-aineistojen käyttöön.

Asiasta enemmän kunnan kotisivuilla.