MT132: Tiesuunnitelman teko kevyenliikenteen väylästä välille Kirkkotie-Perttulantie alkaa

17.5.2017 12.00

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Nurmijärven kunta käynnistävät yhdessä tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen maantien 132 parantamiseksi. Tiesuunnitelma sisältää jalankulku- ja pyörätien suunnittelun maantielle 132 (Klaukkalantie) välille Kirkkotie - Perttulantie (mt 1321).

Tienpitäjällä on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia ja maaperätutkimuksia tai muita vastaavia toimenpiteitä (maantielaki 16 §). Tutkimukset tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Nurmijärven kunta tai yksityinen palvelutoimittaja. Kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja Iausua mielipiteensä asiasta (maantielaki 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla esittelemään suunnitelmaa yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille (maantielaki 27§, maantieasetus 3 §).

Valmistuttuaan tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (maantielaki 27§).

Lisätietoja:

Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 265 ja
Pia Korteniemi, Nurmijärven kunta, p. 040 317 2311