Kunta myi kauppakeskustontin Rajamäen Kylänpäästä

17.3.2017 15.00

Nurmijärven kunta on myynyt vuonna 2015 solmitun esisopimuksen mukaisesti Rajamäen Kylänpään kauppakeskustontin NREP Oy:n hallinnoimalle yhtiölle. Esisopimuksen ehdot täyttyivät alkuvuonna ja lopullinen kauppa tehtiin 17.3.2017.

Kauppakeskus on pinta-alaltaan noin 4 800 m2 ja siihen sijoittuu kaksi noin 1 600 m2 suuruista vähittäiskaupan myymälää ja useita pienempiä myymälöitä. Keskuksessa avattavat K- ja S-ryhmän liikkeet ovat K-Supermarket ja S-market. Tontti on kooltaan noin 3,1 hehtaaria ja sille tulee 250 autopaikkaa. Kauppakeskuksen rakentamisen arvioidaan alkavan syksyllä 2017, kun hankkeen suunnitelmat on viimeistelty ja saatu rakennuslupa. Kauppakeskus arvioidaan avattavan syksyllä 2018. "Hienoa, että Kylänpäässä ollaan pääsemässä konkreettiseen rakentamisvaiheeseen kaupallisten toimintojen vetämänä", iloitsee kunnanjohtaja Kimmo Behm. "Tämä hanke lisää hyvin myös Kylänpään asuintonttien kysyntää."

"Hanke on edennyt määrätietoisesti ja on hyvä esimerkki kunnan ja kaupallisten toimijoiden välisestä toimivasta yhteistyöstä", kertoo elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen Nurmijärven kunnasta. "Aloitimme keskustelut Nurmijärven kunnan kanssa vuonna 2014 ja tämä Kylänpään kauppakeskuksen kehittämishanke nousi esille pian sen jälkeen", kertoo Petri Valkama NREP:sta. "Hankkeiden kehittäminen, kaavatyö ja toimijoiden sitouttaminen vie oman aikansa mutta olemme edenneet aikataulussa ja yhteistyö kunnan kanssa on toiminut hyvin."

Kauppakeskuksen vanavedessä Kylänpäähän tulee ensivaiheessa myytäväksi parikymmentä omakotitonttia ja neljä kerrostalotonttia. Lisäksi alueelle rakennetaan päiväkoti. Palveluiden rakentumisen etupainotteisesti arvioidaan lisäävän tonttien houkuttelevuutta ja kysyntää. Ensimmäiset omakotitontit tulevat myyntiin 2018. Yhteensä Kylänpäähän tulee yli 200 omakotitonttia.

Kuva: Havainnekuva tulevasta Kylänpään kauppakeskuksesta, Arkkitehdit Hanhirova Oy