Klaukkalan keskustan katuja ja vesihuoltoa rakennetaan - muutoksia liikennejärjestelyihin 20.2. alkaen

17.2.2017 10.00

Viirinlaakson ja Klaukkalantien välin Seurantie - Lahnuksentie rakennusurakka aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin.

Nurmijärven kunta rakennuttaa Viirinlaakson asemakaava-alueen katuja ja vesihuoltoa sekä Klaukkalan uuden matkakeskuksen aluetta. Samassa urakassa parannetaan Klaukkalantietä välillä Seurantie-Lahnuksentie. Klaukkalantielle toteutetaan mm. Luhtajoentien uusi liikennevaloin ohjattu katuliittymä sekä kaistajärjestelyjä. Rakennusurakan arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2018.

Osa Viirintiestä katkaistaan liikennekäytöltä

Rakennusurakka aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka haittaavat ajoa mm. K-Citymarketin ja Tokmannin suuntaan. Viirintie katkaistaan liikennekäytöstä välillä Tokmannin eteläinen ajoneuvoliittymä-K-Citymarketin eteläinen pysäköintihallin liittymä. Myös Viirintien ramppi Klaukkalantieltä katkaistaan liikennekäytöstä, mutta henkilöautoliikenteelle järjestetään tilapäinen korvaava yhteys Klaukkalantieltä Viirintien suuntaan.

Poikkeusjärjestelyt otetaan käyttöön vaiheittain 20.2.2017 alkaen. Arvioitu poikkeusjärjestelyjen päättymisaika on Viirintien osalta 18.8.2017. Viirintien ramppi Klaukkalantiehen on suljettu ja uusi katuyhteys valmistuu Luhtajoentien kautta syksyllä 2018.

Liikennekatkon aikana ajo Tokmannille tapahtuu reittiä Gunnarintie-Viirintie. K-Citymarketin pysäköintihalliin on ajoyhteys sekä Syrjäläntien että Viirintien suunnasta (Tokmannin kohdalta). K-Citymarketin ja Tokmannin tavaraliikenne sekä muu raskas liikenne alueelle hoidetaan reittiä Klaukkalantie-Gunnarintie-Viirintie.

Vesihuoltoverkoston parannustyöt katkaisevat Klaukkalantien länsireunan kevyenliikenteen väylän pois käytöstä maaliskuun loppuun

Klaukkalantien länsireunan kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä maaliskuun 2017 loppuun asti vesihuoltoverkostoon kohdistuvien parantamistöiden vuoksi. Kevyelle liikenteelle on toimiva yhteys Klaukkalantien itäreunassa.

Viirinlaakson alue on työmaa-aluetta ja ulkopuolisten liikkuminen työmaa-alueella on kielletty.

Nurmijärven kunta pahoittelee yrityksille, asukkaille ja muille tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.

Viirinlaakson rakennusurakan tiedote, alueen katusuunnitelmat sekä työnaikaiset liikenteen ohjaussuunnitelmat:

Opaskartta

Liikenteenohjaussuunnitelma

Asemapiirustus Klaukkalantie

Asemapiirustus2 Klaukkalantie

Asemapiirustus Luhtajoentie

Asemapiirustus Viirintie Viirinlaaksonkatu

Asemapiirustus Matkakeskus ja liityntäpysäköinti

 

Muita tiedotteita alueen rakennustöistä 

Viirinlaakson ja Klaukkalantien välin Seurantie - Lahnuksentie rakennusurakan aiheuttamat muutokset liikennejärjestelyihin (21.4.2017)

Viirinlaakson rakentuminen käynnistymässä (16.12.2016)