Sähköinen terveystarkastus ja omahoitokirjasto kuntalaisten käyttöön

30.1.2017 12.00

Terveyspalveluissa on otettu käyttöön uusia sähköisiä palveluja tukemaan kuntalaisten oma- ja itsehoitoa.

Sähköinen terveystarkastus ja valmennus -ohjelma on Kustannus Oy Duodecimin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä tietokoneohjelma, joka arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia. Lisäksi sieltä saa valmennusohjelmia elintapojen kohentamiseksi. eOmahoitokirjasto tarjoaa asiakkaalle hyödyllistä sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi.

-Uusien palvelujen tavoitteena on saada kuntalaiset kiinnostumaan oman terveytensä edistämisestä ja hyödyntämään valmennusohjelmia, kertoo johtava ylilääkäri Ilpo Salminen. -Sähköiset palvelut voivat innostaa myös niitä, jotka eivät herkästi lähde lääkärille, hoitamaan omaa terveyttään. Omahoitokirjaston ohjeet voivat myös täydentää lääkärikäynnillä saatuja ohjeita. Usein osa vastaanotolla kerrotuista asioista kun saattaa herkästi unohtua.

Arvio sairastumisriskistä ja eliniästä nykyisillä elintavoilla

Sähköisessä terveystarkastuksessa saa raportin omasta terveystilasta perustuen annettuihin vastauksiin. Raportissa kerrotaan myös arvio sairausriskeistä yleisimpiin pitkäaikaissairauksiin ja keskimääräinen elinajan odote nykyisillä elintavoilla. Elintapoihin vaikuttamalla kukin voi lisätä mahdollisuuttaan elää terveempänä ja pitempään ja valittavana on useita valmennusohjelmia.

Omahoitokirjasto tarjoaa sairaus- ja riskitekijäkohtaisen tiedon  lisäksi muun muassa neuvoja ja videoita vaikkapa verenpaineen kotimittaukseen.

Asiakas voi myös tehdä sähköisen terveystarkastuksen esimerkiksi ennen terveydenhoitajan vastaanottoa ja tulostaa raportin mukaansa. Tulevaisuudessa terveystarkastuksen raportti on mahdollista saada suoraan osaksi potilastietojärjestelmää.  Hoitohenkilökunta on koulutettu palveluiden käyttöön ja ohjaukseen.

Palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien käytössä. Ne löytyvät kunnan kotisivuilta: www.nurmijarvi.fi/omaterveys