Matalan kynnyksen palveluilla ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

22.12.2016 10.00

Helposti saavutettavat matalan kynnyksen palvelut voivat ehkäistä lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ja katkaista väkivallan kierteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palvelujen on oltava tarjolla erotuksetta kaikille, niiden on oltava maksuttomia, toimittava ympäri vuorokauden ja niitä pitää saada nimettömänä. Uusi ympärivuorokautinen puhelinpalvelu Nollalinja lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeville avattiin 19. joulukuuta.

Nollalinja on auttava puhelin, johon voi soittaa anonyymisti: omaa nimeään ei tarvitse kertoa eikä puheluun vastaava päivystäjä näe soittajan numeroa. Puhelu ei näy myöskään puhelinlaskun erittelyssä. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Matalan kynnyksen palveluihin kuuluu olennaisena osana myös palvelun luottamuksellisuus. Nollalinjalla puheluihin vastaavat koulutetut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joilla on kokemusta väkivaltaa kohdanneiden ihmisten tukemisesta ja auttamisesta. Heillä on myös vaitiolovelvollisuus.

Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005

https://www.nollalinja.fi/