Huomaa mut! -heijastimet - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tempaus Lapsen oikeuksien päivänä

21.11.2014 14.00

Kaikkia Nurmijärven kunnan esiopetusikäisiä ja ensimmäisten luokkien oppilaita huomioitiin erityisellä tavalla lapsen oikeuksien päivänä. Oppilaille ja heidän vanhemmalleen jaettiin heijastimet, jotka välittävät tärkeää viestiä huomaamisesta ja välittämisestä. Heijastimien viestit ”Huomaa mut” ja ”Heijasta hyvää mieltä” tukevat hyvinvointisuunnitelman periaatteita. Myös Nurmijärven kunnan lasten ja nuorten parissa työskentelevälle henkilöstölle jaetaan kaulanauhat tekstillä ”Uskallan kuunnella”. Tempauksella halutaan kiinnittää huomiota kunnassa laadittuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja sen tärkeisiin periaatteisiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma syntyi yhteistyön tuloksena

Kesällä valmistunutta suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä lasten, nuorten, vanhempien, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi suunnitelmassa keskeisiksi ohjaaviksi periaatteiksi on nostettu osallisuuden toteutuminen, tuen vieminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin arjen sujuvuuden vahvistamiseksi, toimivien ja oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen sekä varhaisen avoimen yhteistyön eettisten periaatteiden toteutuminen. Nämä ovat ohjaavia periaatteita kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Tempauspäiväksi valikoitui Lapsen oikeuksien päivä, jonka teemana tänä vuonna on lapsen oikeus leikkiin. Teeman mukaan kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus yhteiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä leikkiin ja harrastamiseen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus muistuttaa, että jokainen lapsi ja nuori on ainutlaatuinen yksilö omine voimavaroineen ja mahdollisuuksineen. Kaikki lapset ovat ensisijaisesti lapsia.

"Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme tärkein voimavara. On tärkeää, että jokainen nurmijärveläinen lapsi ja nuori löytää oman paikkansa elämässä. Kaikkien lasten ja nuorten parissa toimivien yhteinen tehtävämme on tukea heidän kasvuaan ja kehitystään ja antaa siihen eväitä.  On myös tärkeää kuunnella lapsia ja nuoria ja huomioida heidän näkemyksiään kehitettäessä heitä koskevia palveluja" kertoo Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, sivistystoimen johtaja Tiina Hirvonen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma -sivusto avattu kunnan kotisivuille

Kampanjan avauspäivänä kunnan nettisivuille avattiin lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelman oma sivusto. Osoitteesta www.nurmijarvi.fi/lastenhyva löytyy mm. hyvinvointisuunnitelman tausta ja pääperiaatteet sekä itse suunnitelma kokonaisuudessaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma >>

Kuva: Kunnanjohtaja Kimmo Behm jakamassa heijastimia Toivojentien päiväkodissa Rajamäellä.