Kunta kyselee haja-asutusalueen asukkailta vesihuollosta

19.11.2014 9.00

Nurmijärven kunta päivittää vesihuollon kehittämissuunnitelman. Työn tueksi on avattu kysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään suunnitelman päivityksessä.

Kyselystä tärkeää tietoa vesihuollon kehittämiseksi kunnassa

Suunnitelman lähtötietojen kartuttamiseksi sekä toimenpidesuositusten pohjaksi kaikkia haja-asutusalueen kuntalaisia pyydetään osallistumaan kyselyyn. Sillä selvitetään kiinteistöjen nykyisten vesihuoltolaitteistojen tilannetta ja kehittämistarvetta. Kyselyllä kartoitetaan myös kiinteistöjen halukkuutta ja taloudellista valmiutta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon, mikäli siihen olisi mahdollisuus.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Annetut vastaukset eivät velvoita kyselyyn osallistujia tai kuntaa toimenpiteisiin. Kyselyyn voi vastata 11.12.2014 asti kunnan kotisivuilla www.nurmijarvi.fi tai paperilomakkeella. Lomakkeita on jaossa Kirkonkylän ja Rajamäen kirjastoissa, kunnanvirastolla ja Klaukkalan yhteispalvelussa.

Pääpaino vesihuoltoverkostojen ulkopuolella olevissa kiinteistöissä

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen painopisteenä on nykyisten vesihuoltoverkostojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen vesihuollon kehittämistarpeiden selvittäminen ja toimenpide-ehdotukset. Kunnan voimassaolevan strategian mukaan vesihuolto toteutetaan haja-asutusalueilla kiinteistökohtaisesti tai vesiosuuskuntina. Hieman yli 20 % Nurmijärven asukkaista ei tällä hetkellä ole liittynyt vesijohto- tai viemäriverkoston piiriin.

Kehittämissuunnitelmatyössä on kartoitettu kunnan alueella olevat lakisääteiset vesihuollon kehittämistarpeet. Kartoittamisessa on hyödynnetty paikkatietoanalyysiä. Sen avulla on valittu 15 kehittämistarvealuetta, joita tarkastellaan jatkotyössä tarkemmin. Työssä kartoitetaan myös vaihtoehtoiset, Nurmijärven alueelle soveltuvat vesihuollon tukemis- ja toteuttamistavat.

Kehittämissuunnitelmasta yleisötilaisuus

Kehittämissuunnitelman luonnos valmistuu vuoden 2015 alussa. Tämän jälkeen kehittämissuunnitelmasta järjestetään yleinen esittelytilaisuus kuntalaisille.

 

Kysely päättynyt 11.12.2014