Kiireettömän hoitopaikan valintamahdollisuus laajeni

13.1.2014 8.00

Kuntalaisten mahdollisuus kiireettömän hoitopaikan valintaan laajenee 1.1.2014 (Terveydenhuoltolaki 2010/1326)

Uuden terveydenhuoltolain mukaan 1.1.2014 alkaen henkilö voi valita koko maan terveysasemista sen, jolta saa perusterveydenhuollon palvelut. Samanaikaisesti voi valta vain yhden terveyskeskuksen terveysaseman. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes potilas ilmoittaa uudesta vaihdosta.

Terveysaseman valinnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus

Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveysasemaa, tulee jokaisesta perheenjäsenestä tehdä oma kirjallinen vaihtoilmoitus.

Kiireettömän hoidon vapaan valinnan piiriin kuuluvat palvelut

Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita mm. terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoidonpalveluita, suunterveydenhuollonpalveluita, ehkäisy-, äitiys- ja lasten neuvolapalveluita sekä avohoidon kuntoutuksen palveluita (fysioterapia ja toimintaterapia) ja hoitotarvikejakelua.

Vapaan valinnan piiriin kuulumattomat palvelut Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Kiireellinen hoito

Kiireellinen hoito annetaan minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluissa.

Erikoissairaanhoito

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Matkat korvataan lähimmän hoitopaikan mukaisesti

Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta Kela voi myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada.

Nurmijärveläinen voi tulostaa vaihtolomakkeen  täältä

Ulkokuntalainen voi tulostaa vaihtolomakkeen täältä