Rajamäellä viemäreiden saneerausta

6.9.2019 9.00

Viemäreitä saneerataan Isokalliontien pohjoispuolella aukikaivamattomalla menetelmällä yli kilometrin osuudelta Aarsleff Oy:n toimesta. Sujutustyö tehdään syyskuun aikana.

Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan. Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Työalueella olevia asukkaita on tiedotettu erikseen ja pyydetty tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä, mikä estää hajun leviämisen asuntoihin.

Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä. Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn ajan normaalisti.

Nurmijärven Vesi ja Aarsleff Oy pahoittelee perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle. 

 

Yhteystiedot:

Aarsleff Oy

vastaava työnjohtaja, Pete Karjalainen, puh. 040 352 0804

projektipäällikkö, Suvi Börman, puh. 0400 381 083

 

Nurmijärven Vesi

verkostoinsinööri, Matias Riukula, puh. 040 317 2524