Biovaaka kertoo koululaisille ruokahävikin määrän Nurmijärvellä

9.9.2019 4.00

Klaukkalan Urheilupuiston kouluravintolassa otettiin käyttöön biovaaka, joka näyttää asiakkaalle, kuinka monta grammaa tuli pyyhkäistyä ruokaa roskiin. Kouluruokailussa syntyvä lautashävikin näkyväksi tekemisen toivotaan vaikuttavan yleisiin asenteisiin ruokaa ja ruokahävikkiä kohtaan. Valtakunnallinen hävikkiviikko (9.-15.9.2019) nostaa taas esiin ruoasta kertyvän hävikin. Nurmijärven kunnassa hävikin määrään halutaan vaikuttaa konkreettisin teoin.

"Lähes kaikki suomalaiset ovat kouluruokailun piirissä vähintään yhdeksän vuotta elämästään. Tuona aikana opitut asiat jäävät elämään asenteissa ruokailuun ja ruokaan liittyen, usein koko elämän ajaksi", palvelujohtaja Anu Savander-Hämälainen Nurmijärven kunnan Aleksia-liikelaitoksesta kertoo.

"Hävikin vähentämiseen ei ole yhtä ainutta tapaa, vaan olemme Aleksiassa lähteneet siitä, että yritämme löytää konkreettisia keinoja, joilla voimme asiaan vaikuttaa - Biovaaka on yksi niistä. Ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että olemme ensimmäisenä kouluna Uudellamaalla ottamassa tätä käyttöön."

Biovaaka mahdollistaa lautashävikin systemaattisen seurannan

"Lautashävikin määrää voidaan nyt seurata jatkuvasti, ilman erillisiä mittauksia, jotka aiemmin ovat vieneet aikaa meidän tärkeimmästä tehtävästämme, maistuvan ja terveellisen arkiruoan valmistamisesta ja tarjoilusta", Klaukkalan Urheilupuiston kouluravintolasta vastaava Susanna Korjus sanoo.

"Ja samalla alamme saada hyvää lisätietoa ruoan menekkiin liittyen, kun voimme verrata hävikin määrää esimerkiksi edellisen kuukauden ruokalistaan ja näin kehittää ruokalistaa", Savander-Hämäläinen jatkaa.

"Päätavoite on tietenkin ruokahävikin vähenemisessä, mutta siitä tietoa saamme vasta kun vaaka on ollut käytössämme hetken aikaa. Ja hävikin pienenemisestä tulee myös kustannussäästöjä, kun vähemmän valmistettua ruokaa menee jätteeseen. Nollahävikki ei ole meille kuitenkaan tavoite, tavoitteenamme on se, että Nurmijärven kunnan koulujen oppilaat, päiväkotilapset ja ikäihmiset saavat joka päivä maukkaan lounaan. Ja kun ruokailijoita on päivittäin noin 8000 ei ennusteet voi koskaan osua täysin kohdilleen."

"Ruokahävikin mittaamiseen ravintoloissa ei ole ollut aiemmin ollut välineitä. Jos hävikkiä on jossain mitattu, se on ollut käsin tehtävää työtä, johon kuluu paljon työtunteja", sanoo Valtteri Ahonen Biovaaka Oy:stä. "Biovaaka auttaa myös meitä kaikkia ruokailijoita miettimään omaa toimintaamme, ottamalla oikean määrän ruokaa ja hakemalla lisää, jos ensimmäinen annos ei riittänyt, pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme."

"Älykäs biovaaka ja sen tuoma automaattinen hävikinmittaus on vasta alkua", kertoo Peter Fredman perheyhtiö Fredman Groupista*, joka osti vuoden 2018 lopulla n. 20 % osuuden lappeenrantalaisesta Biovaaka Oy:stä.

"Hävikillä ja sen mittaamisella on nyt ja tulevaisuudessa suuri rooli ruokapalveluissa ja ravintoloissa. Olemme Fredmanilla halunneet tuoda asiakkaillemme digitaalisia, toimintaa helpottavia Food Tech -ratkaisuja omavalvontaan ja keittiön johtamiseen. Uskomme, että sääntelyn kiristyessä ajoissa aloitetut toimet helpottavat tulevaisuuden tekemisiä. Aleksia on toiminut monessa asiassa edelläkävijänä, kuten nytkin."

"Aloitamme siis nyt pilotoinnilla Klaukkalan Urheilupuiston koulussa ja katsomme kokemukset ensin täältä", kertoo Anu Savander-Hämäläinen. "Muihin kouluihin emme ole vaakaa vielä suunnitelleet, mutta jos vaikutukset ovat täällä hyvät, harkitsemme kyllä kokeilun laajentamista myös muihin kouluihin."

Suomessa koko ruokaketjussa (alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ravintolat, kotitaloudet) alun perin syömäkelpoinen ruokahävikki (pl. ei-syömäkelpoiset osat kuten luut) on arviolta 400-500 milj. kiloa vuodessa. Ketjussa hävikiksi päätyvän turhan ruoan tuottamisen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat noin 1000 miljoonaa CO2-ekvivalenttikiloa.**

--

*Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä. Yhdistämme tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Olemme ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taitureita. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyt Food Tech -palvelut ovat mukana tuhansissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin ruoan valmistuksen, kuljetuksen, säilyttämisen ja keittiön puhdistuksen työvälineet, kuten Carita®-liinat, Comple®-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmu®kelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä. www.fredmangroup.com

** https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/