Rajamäentien kiertoliittymän ja Kiljavantien rakentamisen aiheuttamat muutokset liikennejärjestelyihin

16.8.2019 12.00

Nurmijärven kunta rakennuttaa Rajamäentien-Kiljavantien kiertoliittymää ja Kiljavantien suojatiesaarekkeita. Samalla parannetaan mm. Kiljavantien suunnan kaukolämpöverkostoa. Rakennusurakan arvioitu valmistumisaika on lokakuun lopussa 2019.

Rajamäentien-Kiljavantien kiertoliittymän alueella sekä Kiljavantiellä tehdään asfaltointitöitä 20.-22.8.2019 välisenä aikana. Asfaltointi haittaa liikennettä kyseisellä alueella ja liikenteenohjaajat ovat ohjaamassa liikennettä.

Rajamäentie asfaltoidaan kevyen liikenteen alikulkusillan kohdalta. Lisäksi asfaltoidaan Kiljavantien levitysrakenteet välillä Rajamäentie-Jussilantie.

Ajoneuvoliikenteen työnaikaiset kiertotiejärjestelyt poistetaan käytöstä 21.8.2019 ja kiertoliittymä otetaan käyttöön myös eteläisen liittymähaaran osalta.

Rajamäentien kevyen liikenteen alikulku otetaan käyttöön arviolta syyskuun puolivälissä. Näin ollen alikulku ei ole käytössä vielä mm. Rajamäen kyläpäivien aikaan 31.8.2019.

Kiljavantien kevyen liikenteen väylä välillä Rajamäentie-Matkuntie on edelleen pois käytöstä kaukolämpöjohdon rakentamisen vuoksi. Kevyelle liikenteelle on varattu ajoradan reunasta tilaa kulkemiseen.

Nurmijärven kunta pahoittelee tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.