Klaukkalan keskustassa ja Lepsämässä talousvedessä voi olla ajoittain ruskeaa väriä

16.8.2019 10.00

Perjantaina 2.8.2019 Klaukkalan keskustassa tapahtuneen runkovesijohtovuodon johdosta vesijohtoverkostosta on irronnut rautasakkaa. Keskiviikkona 14.8.2019 suoritettiin Nurmijärven Veden toimesta Klaukkalan vesitornin vuosittainen ylitäyttö, joka on vesijohtoverkoston säännöllinen kunnossapitoon liittyvä toimenpide. Vesitornin täytön yhteydessä virtausnopeudet Klaukkalan alueen vesijohtoverkostossa ovat kasvaneet, jolloin putkistoissa olevaa sakkaa on lähtenyt liikkeelle kulkeutuen paikoitellen käyttäjille asti.

Rautasakka on rusehtavaa tai muutoin hyvin tummaa ja värjää käyttöveden helposti. Sakka ei ole terveydelle haitallista mutta sakkapitoista vettä ei kannata käyttää talousvetenä. Käyttövettä voi juoksuttaa kiinteistöltä mahdollisimman monesta vesipisteestä samanaikaisesti kunnes väri kirkastuu.

Nurmijärven Vesi huuhtelee parhaillaan vesijohtoverkostoa useissa eri kohteissa Lepsämän ja Klaukkalan alueella. Huuhtelutoimenpiteitä jatketaan tarpeen mukaan koko viikonlopun ajan.

Mikäli ongelma ei poistu vedenkäyttäjän pitkäkestoisellakaan huuhtelulla, voitte olla yhteydessä Nurmijärven Veden vikapalveluun puh. 09 - 879 7112.

Nurmijärven Vesi pahoittelee asiakkaille aiheutunutta haittaa.