Kunnanhallituksen päätökset 12.8.2019

13.8.2019 8.00

Päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

159 §
Eron myöntäminen Hanna Kinnuselle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Hanna Kinnuselle (VIHR)

1. myönnetään ero valtuustosta, jolloin Vihreiden valtuustoryhmän 1. varajäsen Merja Lounela nousee varsinaiseksi valtuutetuksi. Keskusvaalilautakunta nimeää Vihreiden valtuustoryhmälle uuden varajäsenen. 

2. myönnetään ero teknisen lautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja hänen tilalleen nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

163 §
Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös: Kunnanhallitus keskusteli

1) Circulation oy:n bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arvioinnista ja merkitsi tiedoksi ELY-keskuksen Harjulan koululla (viljelystie 30, 01840 KLAUKKALA) 29.8.2019 klo 18:00 samasta aiheesta järjestämän yleisötilaisuuden.

2) Klaukkalan siisteystilanteesta ja 

3) Toimintansa aloittaneen kaavoituksen kehittämisen työryhmän toiminnasta, sekä 

4) Nurmijärven kunnan tämän hetkisestä päivähoitotilanteesta.

 

Esityslista >>