Kunnanhallituksen kokouksen 3.6.2019 päätökset

4.6.2019 8.00

Päätökset 3.6.2019 tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

117 § Asemakaava ja asemakaavamuutos Klaukkalassa, 3-340
Luhtajoentie-Havumäentie

Käsittely:Räty ilmoitti esteellisyydestään (osallisuusjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Salonen toimi kokouksen puheenjohtajana pykälän ajan.

Päätös:Esityksen mukaan.

Räty poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

118 § Asemakaavan muutos Rajamäellä, 1-152 Hellaspolun alue

Käsittely:  Sailio ilmoitti esteellisyydestään (yhteisöjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, jolloin hänen tilalleen pykälän ajaksi tuli varajäsen Marko Heinonen.

Päätös:  Esityksen mukaan.

Sailio poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

121 § Oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen päätöstä 15.4.2019 § 67 (Osallistuvan budjetoinnin määrärahan 40 000e jako vuonna 2019)

Käsittely:    
Hyvämäki ilmoitti esteellisyydestään (osallisuusjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätös:    
Esityksen mukaan.

Hyvämäki poistui kokouksesta (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

124 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Nurmijärven kunnan hakeutumiseksi mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen

Käsittely:    
Peltonen esitti Pispalan kannattamana liittymistä UNICEF lapsiystävällinen kunta malliin.

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksestä tehdyn vastaehdotuksen ja määräsi suoritettavaksi
nimenhuutoäänestyksen siten, että pohjaesitys oli JAA ja Peltosen (Pispalan kannattama) esitys ei.

Äänestystulos:
JAA 7    (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Raekannas, Salonen, Vaulamo, Räty)
EI          (Peltonen, Pispala, Sailio)
POIS     (Tapiolinna)

Päätös:    
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle (äänestys: JAA 7, EI 3, POIS 1)

- ettei Nurmijärven kunta hakeudu mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta malliin,

- ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

126 § Kunnanhallituksen konsernijaoston vaali toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021

Päätös:    
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita konsernijaoston toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 seuraavasti

jäsen           Virpi Räty        
varajäsen     Kirsi Lompolo

jäsen            Juha Hyvämäki    
varajäsen     Tapio Sivula

jäsen            Juha Peltonen   
varajäsen     Alpo Sailio
   
jäsen            Leni Pispala        
varajäsen     Jonna Heinonen
   
jäsen           Maiju Tapiolinna    
varajäsen     Esa Laitinen

Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajaksi Virpi Rädyn ja varapuheenjohtajaksi Juha Hyvämäen.

127 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Päätös:    
Valittiin Erkki Ylinen varsinaiseksi edustajaksi ja varaedustajaksi Juha Peltonen.Esityslista >>