Lehmät kirmaavat laitumelle Klaukkalassa 25.5.2019 – laiduntava lehmä lisää luonnon monimuotoisuutta

20.5.2019 10.00

Klaukkalassa toivotetaan kesä tervetulleeksi lehmien laitumelle laskulla. Yleisölle avoin Lehmät laitumelle -tapahtuma järjestetään Ylisjoen tilalla lauantaina 25.5.2019. Koko perheen tapahtumassa pääsee tutustumaan lehmien lisäksi maatilan toimintaan ja kotimaiseen ruoan tuotantoon.

Ylisjoen tilalla on järjestetty suosittuja laitumelle lasku tapahtumia muutamana vuotena aiemmin. Tänä vuonna ensimmäiset kyselyt laitumelle laskun ajankohdasta tulivat jo maaliskuussa, kertoo Ylisjoen tilan emäntä Päivi Toivomäki. Myös tilan omistajille ja lehmille laitumelle lasku on hyvin odotettu tapahtuma. Meille tilanomistajille lehmien laidunnus merkitsee kesää, sillä työmäärä helpottuu, kun navetassa työt vähenevät, iloitsee Toivomäki. Lehmille on mukavaa päästä aamulypsyn jälkeen auringon paisteeseen kaverin viereen laitumelle pötköttämään.

Laiduntava lehmä hoitaa luonnon monimuotoisuutta

Laiduntavan lehmän näkeminen alkaa olla nykyään harvinaista. Samaa tahtia ovat vähenemässä hyönteiset ja linnut. Harva tulee miettineeksi voisiko näillä olla yhteyttä toisiinsa, pohtii VILKKU Plus -hankkeen hankevastaava Janne Heikkinen. Laiduntava lehmä muokkaa elinympäristöään rikkaammaksi syömällä ruohoa ja pitämällä laidunalueen avoimena ja kasvilajiston monipuolisena. Lehmän lantakasat kuhisevat hyönteisiä ja tarjoavat monelle linnulle tarpeellisen noutopöydän.

Aiemmin lehmiä laidunsi nykyistä paljon enemmän, joten suomalainen maatalousmaisema oli monimuotoisempi. Niityt ja puustoiset luonnonlaitumet ovat maamme näkyvimpiä luonnon monimuotoisuuden kehtoja eli perinnebiotooppeja. Erityisesti alueilla, joilla laidunnus on jatkunut samoilla paikoilla jopa vuosisatoja, on kehittynyt ainutlaatuisia eliöyhteisöjä.

Heikkinen harmittelee, että nykyisin yhä useampi perinnebiotooppi on umpeenkasvanut, sillä  noin kolmannes kaikista Suomen uhanalaisista lajeista elää perinnebiotoopeilla. Laiduntavat kotieläimet tekevät arvokasta työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tämä asia on jäänyt vähemmälle huomiolle puhuttaessa lehmien negatiivisesta vaikutuksesta ilmastonmuutoksessa, Heikkinen sanoo. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on tärkeää ylläpitää jäljellä olevia perinnebiotooppeja.

Koko perheen tapahtuma

Lehmät laitumelle -tapahtumassa on mahdollisuus päästä tutustumaan maatilan toimintaan. Tapahtuman päätähtiä ovat Ylisjoen tilan lypsylehmät, jotka pääsevät tapahtumassa talven jälkeen laiduntamaan vihreille nurmille. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus tutustua maatilan koneisiin. Lapsille on luvassa maaperäeliöihin tutustumista, paalipiirtelyä, nimien keksimistä vasikoille sekä poniajelua. Pientä purtavaa voi ostaa pop up -kahvilasta, ja myynnissä on tilan omia tuotteita.

Tapahtuma järjestetään lauantaina 25.5.2019 klo 9-12 Ylisjoen tilalla, os. Gunnarintie 11, 01800 Klaukkala. Lehmät lasketaan laitumelle klo 9.30. Tilaisuuden järjestävät Ylisjoen tila ja VILKKU Plus -hanke. Tapahtumassa mukana ovat Arla ja MTK-Uusimaa. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

VILKKU Plus -hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä.  Samalla kun vähennetään peltoviljelyn vesistökuormitusta, parannetaan myös tilojen taloudellista tulosta. VILKKU Plus -hanke on maatalouden ja vesiensuojelutoimijoiden yhteistyöhanke, josta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. 

Verkosta VILKKU löytyy osoitteesta

www.facebook.com/vilkkuhanke

www.vilkkuhanke.fi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kotisivut

https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/