Väylä tiedottaa: Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie - Kirkkotien katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä on valitettu

14.5.2019 15.00

Klaukkalan ohikulkutie -hankkeeseen kuuluvan Kirkkotien katuosuuden katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen.

"Nurmijärven kunta hyväksyi Kirkkotien katualueen katusuunnitelman maaliskuussa. Päätöksestä tehtiin valitusajan puitteissa yksi valitus hallinto-oikeuteen. Valitus ei näillä näkymin viivästytä hanketta. Uusi tie otetaan liikenteelle syksyllä 2021", kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylästä.

Kirkkotien kohdan maantiealue on tiesuunnitelman mukaisesti haltuunotettu. Maantiealueella ovat käynnissä rakentamiseen valmistelevat työt, puustonpoisto sekä sähkölinjojen siirtotyöt.

Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi helmikuussa 2019.

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.