Keusote kehittää vastaanottotoimintaa

14.5.2019 11.00

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ei jäänyt odottamaan suuren sote-uudistuksen tuloa, vaan ryhtyi kehittämään vastaanottotoimintaa viime vuonna. Uuden toimintamallin tavoitteena on asiakkaan hoitoon pääsyn nopeuttaminen, asiakaskokemuksen parantaminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Malli, jossa asiakkaalla on terveysasemalla oma yhteyshenkilö, otettiin käyttöön Jokelan, Kellokosken ja Hyrylän terveysasemien vastaanottotoiminnassa marraskuussa 2018. Oma yhteyshenkilö oli nimetty huhtikuussa jo yli 11.000 asiakkaalle. Toimintaa on tarkoitus laajentaa Keusoten alueella.

Uusi toimintamalli on osoittanut toimivuutensa jo muutamassa kuukaudessa. Vuoden 2018 alkupuolella kiireettömän hoidon jono oli Tuusulassa 28 päivää, nyt huhtikuussa 2019 jonoa kiireettömään hoitoon ei ole ollenkaan.

Asiakkaalla oma yhteyshenkilö - hoito nopeutuu ja hoitotyytyväisyys paranee

Toimintamallissa asiakkaalla on terveysasemalla oma yhteyshenkilö, joka hoitaa asiakkaan kaikki asiat. Yhteyshenkilöllä on tukena moniammatillinen tiimi, mikä takaa konsultoinnin ja hoitovastuun sujuvan siirtymisen ammattilaisten välillä. Hoito alkaa heti, kun asiakas ottaa yhteyttä terveysaseman omaan yhteyshenkilöön ja jatkuu jouheasti läpi hoitoprosessin. Asiakas saa hoidon vaivaansa kohtuullisessa ajassa. 

Kun oma yhteyshenkilö ja asiakas tuntevat toisensa, nopeuttaa se hoitoa. Asiakkaan ei tarvitse kertoa, kuten ennen, sairaushistoriastaan joka kerta erikseen tai olla epätietoinen siitä, keneen terveydenhuollon ammattilaiseen ottaa yhteyttä kussakin asiassa. Hoito jatkuu oman yhteyshenkilön kanssa sujuvasti siitä, mihin se edellisellä kerralla päättyi. Kun osapuolet tuntevat toisensa voidaan hoito, asiakkaan vaivasta riippuen, toteuttaa sähköisiä ja kevyitä palveluja hyödyntämällä sekä etävastaanottoina. Asiakkaan ei tällöin välttämättä tarvitse lähteä terveysasemalle ollenkaan, vaan avunsaanti hoituu muilla keinoin.

Hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa

Hoitomallissa huomiota kiinnitetään pitkäaikaissairaisiin ja ennenaikaista kuolemaa aiheuttaviin terveysriskeihin, kuten depressioon, ylipainoon, tupakointiin tai alkoholin käyttöön. Nämä aiheuttavat muita terveysriskejä, joita asiakkaalla voi olla useampia. Tällaisia ovat esimerkiksi diabetes, verenpainetauti ja kohonneet kolesteroliarvot. Uudessa toimintamallissa on mahdollista hoitaa asiakasta kokonaisvaltaisesti ja ennakoiden, havaita terveysriskit ennen kuin ne aikaansaavat sairastumisen.

Terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas määrittelee hoidon tavoitteet ja yhteistyössä oman yhteyshenkilön kanssa sovitaan keinot, tukitoimet ja seuranta, joilla tavoitteet saavutetaan. Terveydenhuollon ammattilaisen rooli on tukea ja kannustaa sekä pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaaseen, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Asiakkaan osallistuminen ja omahoidon aktiivinen tukeminen parantavat hoitotuloksia.

Toimintamallia parannetaan ja laajennetaan

"Toimintamallissa on vielä hiottavaa, etenkin sähköisten palveluiden ja etävastaanottojen lisäämisessä sekä pitkäaikaissairaiden hoidon laajentamisessa entistä useammalle kuntayhtymän asukkaalle. Uskottavaa kuitenkin on, että jonottomuus pystytään pääsääntöisesti turvaamaan ja hoitotulokset saadaan paranemaan, millä on myös kauaskantoisempia hyötyjä kaikille osapuolille", toteaa sairaanhoidon ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs.