Kunnanhallituksen päätökset 13.5.2019

14.5.2019 8.00

Pätökset 13.5.2019 tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

102 § Varhaiskasvatuksen ryhmien harkinnanvarainen ja joustava täyttö suhdeluvun 1/8 mukaisesti yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä


Käsittely:  Keskustelun kuluessa Räty esitti Salosen kannattamana päätökseksi seuraavaa:

A
Varhaiskasvatuksen ryhmien suhdeluvun 1/8 harkinnanvaraista käyttöä tilanteissa, joissa syntyy jonoa päiväkoteihin ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Tämä edellyttää, että lapsiryhmän tilanne ja lapsen yksilölliset pedagogiset tarpeet huomioidaan sijoitusta tehtäessä.

Määraikaisella päätöksellä turvataan hoitopaikkojen riittäminen. Äkillisten ja ennakoimattomien haasteiden, kuten esim. sisäilmaongelmien kohdalla.

Salonen esitti Rädyn kannattamana lisäystä Rädyn esityksen jatkoksi:

Kunnanhallitus edellyttää palveluverkkotyön laadinnassa varautumista tulevaan. Edellytetään varautumissuunnitelman tekemistä odottamattomien ja yllättävien tilanteiden (mm. rakennusten tekninen kunto, sisäilmaongelmat, nopeat muutokset väestöpohjassa) varalle.

Palveluverkkotyön salkutuksessa huomioidaan väistötilojen mahdollinen nopeakin tarve ja vaihtoehtoiset lisätilaratkaisut.


B
Tapiolinna esitti Pispalan kannattamana, ettei varhaiskasvatuksen suhdelukua muuteta 1/8 vaan, että se pidettäisi 1/7.

C
Hägg kannatti pohjaesitystä

Puheenjohtaja totesi tehdyn kaksi pohjaesityksestä poikkeavaa sekä kannatettua esitystä.

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi ensimmäisen nimenhuutoäänestyksen siten, että vastakkain olivat ehdotukset A (JAA) ja B (EI) .

Ensimmäisen äänestyksen tulos :
JAA 8 ääntä: Hägg, Jalava, Peltonen, Salonen, Sivula, Vaulamo, Handolin, Räty
EI 3 ääntä: Latva, Pispala, Tapiolinna

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi toisen nimenhuutoäänestyksen siten, että vastakkain olivat C (JAA) ja A (EI)

Toisen äänestyksen tulos:
JAA 1 ääni: Hägg
EI 8 ääntä: Latva, Jalava, Peltonen, Salonen, Sivula, Vaulamo, Räty

TYHJÄ/VAITI 2 ääntä: Pispala, Tapiolinna

Äänestyksen jälkeen Tapiolinna ja Pispala jättivät eriävän mielipiteen, joka todettiin merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös: Kunnanhallitus äänestyksien yksi (JAA 8, EI 3) ja kaksi (JAA 1, EI 8, TYHJÄ/VAITI 2) jälkeen päätti esittää valtuustolle

varhaiskasvatuksen ryhmien suhdeluvun 1/8 harkinnanvaraista käyttöä tilanteissa, joissa syntyy jonoa päiväkoteihin ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Tämä edellyttää, että lapsiryhmän tilanne ja lapsen yksilölliset pedagogiset tarpeet huomioidaan sijoitusta tehtäessä. Määraikaisella päätöksellä turvataan hoitopaikkojen riittäminen. Äkillisten ja ennakoimattomien haasteiden, kuten esim. sisäilmaongelmien kohdalla.

Kunnanhallitus edellyttää palveluverkkotyön laadinnassa varautumista tulevaan. Edellytetään varautumissuunnitelman tekemistä odottamattomien ja yllättävien tilanteiden (mm. rakennusten tekninen kunto, sisäilmaongelmat, nopeat muutokset väestöpohjassa) varalle.

Palveluverkkotyön salkutuksessa huomioidaan väistötilojen mahdollinen nopeakin tarve ja vaihtoehtoiset lisätilaratkaisut.

--

Tapiolinna ja Pispala jättivät eriävän mielipiteen: "Esitämme eriävän mielipiteen kunnanhallituksen päätöksestä siltä osin, että emme hyväksy varhaiskasvatuksen suhdeluvun nostoa 1/8 yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä."

106 § Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA -ohjelma)
vahvistaminen vuosille 2020-2026


Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

108 § Lausunto Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta


Päätös:  Esityksen mukaan siten, että kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi lausuntoon tehtävät seuraavat lisäykset:

- Kestävän kasvun ohjaaminen –alaotsikon seitsemännen kappaleen jatkoksi: Kirkonkylän osalta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen rajauksen tulee ulottua voimalinjan pohjoispuolelle kuten Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksessa. Sekä

- Muuta –alaotsikon ensimmäisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleeksi: Uusimaa 2050 toteutusohjelman aikataulu tulee sovittaa MAL 2019 toteutuskorien aikatauluun.

111 § Kaavoituksen kehittämisen työryhmä

Päätös: Kunnanhallitus nimesi esityksen mukaisesti kaavoituksen kehittämisen työryhmään seuraavat henkilöt:

varsinainen:                                  vara:

KOK                                               
Arto Hägg (pj)                              Markku Jalava
Joona Suomi                                Jari Vainio

KESK
Kallepekka Toivonen                   Juhani Viljakainen
Tarja Salonen (vpj)                     Sirpa Rantala

SDP
Juha Peltonen                              Alpo Sailio

PS
Maiju Tapiolinna                           Jouni Maijala,

VIHR
Sami Virtanen                              Leni Pispala

lisäksi kunnanhallitus pyysi Vasemmistoliiton, Kristillisdemokraattien sekä SMP -ryhmän nimityksiä seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen (3.6.).

115 § Ilmoitusasiat

Päätös:  Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja antaa kohdan 2) tiedoksi edelleen valtuustolle.

116 § Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:  Esityksen mukaan, minkä lisäksi

4) kunnanhallitus keskusteli kunnan investointiohjelmasta.

 

Esityslista >>