Mielipidekysely Nurmijärven lukioiden hallinnollisesta yhdistämisestä

28.3.2019 14.00

Nurmijärven kahta lukiota, Rajamäen lukiota ja Nurmijärven yhteiskoulun lukiota, esitetään yhdistettäväksi hallinnollisesti 1.1.2020 yhdeksi uudeksi lukioksi. Se toimisi kahdessa eri toimipisteessä, mutta lukiolla olisi vain yksi hallinnollinen henkilökunta. Asia käsitellään sivistyslautakunnassa toukokuussa 2019. Yhdistymisprosessissa kuullaan laajasti henkilökuntaa, opiskelijoita ja kuntalaisia.

Nurmijärven kunta toimii toisen asteen koulutuksen järjestäjänä kahdelle yleissivistävää koulutusta antavalle lukiolle. Rajamäen lukiossa opiskelee noin 160 opiskelijaa ja Nurmijärven yhteiskoulun lukiossa opiskelee noin 240 opiskelijaa. Mahdollisessa hallinnollisessa yhdistämisessä nykyiset kaksi Nurmijärven kunnan lukiota lakkautetaan ja perustetaan yksi uusi lukio. Se toimisi kahdessa eri toimipisteessä, mutta jolla on yksi hallinnollinen henkilökunta. 

Hallinnollisen uudistamisen tavoitteena on muun muassa lukiokoulutuksen toiminnallinen kehittäminen ja hallinnon keventäminen suhteessa opiskelijamäärään sekä yhteistyön lisääminen opettaja- ja opiskelijakunnissa. Hallinnollisen yhdistämisen myötä lukioilla olisi yhteinen rehtori, koulusihteeri, opettaja- ja opiskelijakunta. Esityksen mukaan hallinnollinen yhdistyminen tulisi voimaan 1.1.2020 uuden talousarviokauden mukaisesti.

Kuntalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa hallinnolliseen yhdistämiseen verkkolomakkeen välityksellä. Kysely on auki 1.4.2019-18.4.2019.

Vastaa kyselyyn >>

Aiheesta järjestetään myös tiedotus- ja kuulemistilaisuuden 10.4.2019 klo 18 kunnanviraston valtuustosalissa. Lue lisää >>