Muutoksia liikennejärjestelyihin Kiljavantien-Rajamäentien risteysalueella

15.3.2019 14.00

Nurmijärven kunta rakennuttaa Rajamäentien-Kiljavantien kiertoliittymän ja Kiljavantien suojatiesaarekkeet järjestelyineen. Työt alkavat viikolla 12 ja töiden arvioidaan valmistuvan lokakuun 2019 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Kreate Oy. Rakennusurakka aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka haittaavat jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden liikkumista alueella.

Urakassa rakennetaan Rajamäentien ja Kiljavantien risteykseen kiertoliittymä, uusitaan Rajamäentien alittava kevyen liikenteen alikulku, rakennetaan suojatiesaarekkeet järjestelyineen Kiljavantielle sekä parannetaan kaukolämpö- ja vesihuoltoverkostoa.

Muutokset liikennejärjestelyihin

Rakennusurakka aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka haittaavat sekä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden että autoilijoiden liikkumista alueella.

1. Rajamäentien nykyinen kevyen liikenteen alikulku suljetaan. Turvallisin korvaava reitti kevyelle liikenteelle on puistoraitteja pitkin Rajamäentien ratasillan alitse uimahallin suun-taan. Vaihtoehtoinen kevyen liikenteen reitti Rajamäen keskustan ja kauppakeskuksen suuntaan on Rajamäentielle Kiljavantien liittymän pohjoispuolelle tehtävän suojatien kautta.

2. Rakennetaan ajoneuvoliikenteelle kiertotie Rajamäentien itäpuolelle Rajamäentien alittava kevyen liikenteen alikulun rakentamisen vuoksi.

3. Rajamäentien-Kiljavantien risteys muutetaan työnaikaiseksi kiertoliittymäksi.

4. Työmaa-alueen nopeusrajoitus alennetaan 30 km/h.

Muuttuneet liikennejärjestely otetaan käyttöön viikon 12 aikana.

Järjestelyt osoitetaan muutoskohteissa liikennemerkein, opastein ja kartoin. Toivomme, että vanhemmat tutustuvat lasten kanssa työnaikaisiin järjestelyihin ja opastavat lapsia löytämään turvallisen reitin.

Pahoittelemme yrityksille, asukkaille ja muille tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.

Tietoa työnaikaisista liikennejärjestelyistä >>